Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Apteka ogólnodostępna – wymagania lokalowe

Adam Szurpicki31 stycznia 20152 komentarze

W większości przypadków własne mieszkanie lub lokal przeznaczony na prowadzenie działalności urządzisz zgodnie z zasobnością portfela, upodobaniami. Krótko mówiąc: jak Ci się żywnie podoba.

Owszem „gabinecik” na tyłach możemy sobie zaprojektować dowolnie, ale tzw. izba ekspedycyjna musi wyglądać odpowiednio.

Jeśli chcesz prowadzić aptekę musisz nie tylko przygotować się na ograniczenia w usytuowaniu i położeniu lokalu, ale i jego wyposażeniu. Nie chodzi bynajmniej o schludny wygląd i odpowiedni kolor umeblowania.

To jakie wymagania lokalowe musi spełniać apteka ogólnodostępna?

Przede wszystkim lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy.

Otóż wygląda to tak:

  1. usytuowanie – apteka ogólnodostępna może stanowić odrębny budynek. Z reguły jednak  znajduje się w obiekcie o innym przeznaczeniu. Warunkiem jest wydzielenie od innych lokali obiektu i innej działalności. Ustawodawca jednocześnie wskazuje, że apteka obejmuje powierzchnię podstawową i powierzchnię pomocniczą. Izba ekspedycyjna wchodząca w skład powierzchni podstawowej musi stwarzać warunki zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych.
  2. powierzchnia –  powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2. Dopuszczalne jest aby w miejscowościach liczących do 1.500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich powierzchnia podstawowa była nie mniejsza niż 60 m2. Pamiętaj, że jeśli zamierzasz sporządzać produkty lecznicze homeopatyczne, wtedy powierzchnia podstawowa apteki w zależności od asortymentu tych produktów musi być odpowiednio zwiększona.

Aktem uszczegóławiającym, jakie pomieszczenia wchodzą w zakres powierzchni podstawowej i pomocniczej jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

Link do rozporządzenia:

http://www.departamenty.gif.gov.pl/img/DeparamentNadzoru/Rozporzdzenia

/d02d38.pdf

Oto przykładowe wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki:

1) położenie apteki na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku ( z pewnymi wyjątkami),

2) izba ekspedycyjna apteki ogólnodostępnej nie może stanowić pomieszczenia przechodniego,

3) do apteki muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:

– dla osób korzystających z usług apteki;

– dla personelu i dostaw towaru.

4) wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej musi zapewniać:

– nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki, w tym również dla osób niepełnosprawnych;

– możliwość wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w porze nocnej.

Lokal apteki powinien posiadać odpowiednie urządzenia wentylacyjne, eliminujące nadmierne nasłonecznienie, umożliwiające sporządzanie leków w postaciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach, zabezpieczające przed zakurzeniem i zabrudzeniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Określono również podstawowe wyposażenie apteki, np.: lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury, termometry i higrometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne, loża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia, wagi wielozakresowe.

Szczegóły oczywiście w  rozporządzeniu:

http://www.departamenty.gif.gov.pl/img/DeparamentNadzoru/Rozporzdzenia

/d02d95.pdf

Pamiętaj, że na etapie składania wniosku o wydanie zezwolenia musisz załączyć tytuł prawny do pomieszczeń apteki, plan i opis techniczny pomieszczeń sporządzony przez osobę uprawnioną oraz opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu.

Adam Szurpicki
radca prawny

***

ADA 2.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Jak już wszyscy zapewne wiedzą, Prezydent przytrzymał wszystkich w napięciu, ale ustawę uszczelniającą przepisy tzw. ADA podpisał 8 września.

Jednak ma zamiar skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego (w trybie kontroli następczej), który miałby ocenić zgodność przepisów z Konstytucją. Myślę, że to „potrwa” bo Trybunał nie jest organem działającym bardzo sprawnie. Zależy to oczywiście od rodzaju ustawy i przepisów [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mikołaj 6 września, 2016 o 16:01

Bardzo wyczerpujący artykuł 🙂 Mam jedno pytanie: Jaka powinna być wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na aptekę?

pozdrawiam

Odpowiedz

Adam Szurpicki 28 września, 2016 o 22:04

Dziękuję za komentarz Panie Mikołaju. Odpowiedziałem wpisem: Wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na aptekę.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: