Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odwołanie od decyzji GIF

Sprawa zaczęła się standardowo. Dobre miejsce na aptekę (po zamknięciu poprzedniej). Pacjenci ewidentnie skorzystaliby na otwarciu. Podjęte wysiłki Klienta wraz z koniecznością uzyskania odstępstw demo/geograficznych. Pozytywne opinie WIF i lokalnych władz, a następnie zgoda Ministra Zdrowia na wydanie zezwolenia z pominięciem ograniczeń. Wszystko pięknie wygląda. Następnie otwarcie apteki i jej normalne funkcjonowanie – aż tu […]