Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przeniesienie zezwolenia po kupnie/sprzedaży apteki

Adam Szurpicki06 lipca 2024Komentarze (0)

Jakich informacji/dokumentów może zażądać Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny?

Po kilkudziesięciu transakcjach przeniesienia zezwolenia, na przestrzeni dosłownie kilku lat, mogę wskazać, że po wprowadzeniu przepisów tzw. (ADA 1.0), podejście WIF do postępowania uległo dużym zmianom.

Pamiętam, gdy w latach 2018-2019 „prośby” Wojewódzkiego Inspektora o jakiekolwiek dodatkowe informacje (niż te, które narzuca ustawa) były wielkim zaskoczeniem np. o źródło finansowania.

Klienci byli często nawet oburzeni — że ktokolwiek wymaga tego rodzaju danych. Dla każdego całe postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w przedmiocie przeniesienia zezwolenia było czymś nowym — przepisy tzw. ADA wprowadzono w roku 2017. Dodany został wówczas art. 104a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dodatkowo żądanie okazywania potwierdzeń przelewu czy salda z Twojego konta — niewyobrażalne.

Obecnie są pewne różnice w postępowaniu poszczególnym Wojewódzkich Inspektorów. Mam pogląd na Inspektoraty w całej Polsce.  Nie wspominam już nawet o czasie załatwienia sprawy.

Inspektorzy tak formułują pytania do strony, aby wyeliminować ryzyko, że podmiot występujący o przeniesienie zezwolenia może cokolwiek zataić w kontekście składanych oświadczeń i są one zgodne z rzeczywistością.

Padają pytania, chociażby o: franczyzę/subfranczyzę, konieczność korzystania z usług określonych podmiotów, wykorzystanie nazwy apteki lub umowy przewidujące wysokie kary umowne.

Ciekawsze jest to, że gdy pojawiasz się w Inspektoracie Farmaceutycznym ponownie (po kilku miesiącach od ostatniego wniosku o przeniesienie zezwolenia), zakres żądania Wojewódzkiego Inspektora może ulec zmianie.

Przeniesienie zezwolenia po kupnie sprzedaży apteki

Jakie oświadczenia narzuca ustawa prawo farmaceutyczne?

Standardowe oświadczenia wynikają z zapisów ustawy tj. w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5.

Dodatkowo ADA 2.0 wprowadziła w art. 99 ust. 3aa i 3ab. Wspominałem o tym we wpisie tu.

Jednocześnie treści zawarte w oświadczeniach stanowią podstawę do tego, aby odmówić przeniesienia zezwolenia, gdy są niezgodne z prawdą lub są przeciwne składanym np. prowadzisz więcej niż 4 apteki, lub prowadzisz działalność leczniczą.

Wszystko zależy od ich sformułowania.

Większość oświadczeń składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej. To bardzo ważne.

Pewnie ciekawi Cię jak takie oświadczenia wyglądają? Na stronach WIF możesz odnaleźć nawet gotowe druki. Link tu.

Dodatkowe dokumenty uzależnione są od praktyki danego Inspektoratu. Nie ma sztywnych reguł. Inspektor ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień, gdy uzna to za konieczne.

Ważne, że niezadośćuczynienie żądaniu w terminie, może wiązać się z odmową przeniesienia zezwolenia.

Dodatkowo, gdy oczekujesz, że organ Cię poprowadzi, musisz się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na decyzję.

Będzie wzywał o braki (w zakreślonym terminie), a sam obrót korespondencji to już dobre kilka dni na każdą ze stron.

Przy założeniu, że każdy odbierze bez awizacji przesyłki.

Kto bierze udział w postępowaniu w przedmiocie przeniesienia zezwolenia?

Przed nowelizacją ADA 1.0 i przekształceniach w sp. z o.o. np. jednoosobowych działalności (obecnie już niemożliwych) z wnioskiem o zmianę występował wyłącznie nabywca (osoby uprawnione do reprezentacji) apteki.

Obecnie bez względu na to, kto inicjuje postępowanie — występują obie strony transakcji. Jeśli nie złożyły wniosku jednocześnie, Inspektorat wzywa daną stronę do udziału.

Niekiedy WIF wydaje postanowienie o dopuszczeniu organu samorządu — właściwą izbę aptekarską.

Są możliwe do wykonania odpowiednie działania, aby skrócić czas oczekiwania na decyzję WIF.

          >>> Co wziąć pod uwagę przeprowadzając audyt przed zakupem apteki lub punktu aptecznego?

Co z umową zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

Pewnie się powtórzę, że dobrze przygotowana umowa zbycia/nabycia  i wniosek (wraz z odpowiednimi załącznikami) to podstawa.

W umowie zbycia przedsiębiorstwa formułujesz odpowiednie postanowienia, które umożliwiają nabycie apteki i są niezbędne.

Co najważniejsze to umowa powinna zabezpieczać Twoje interesy — w zależności czy sprzedajesz aptekę, czy kupujesz.

Nie wspominam już o audycie i eliminacji zagrożeń w postaci: zobowiązań czy okoliczności wpływających ewentualną utratę zezwolenia.

To umowa sprzedaży przedsiębiorstwa jest podstawą przeniesienia zezwolenia.

Nadal możesz oczywiście nabyć ogół praw i obowiązków w spółce osobowej lub udziały w spółce z o.o. prowadzącej aptekę. Wówczas nie będą miały zastosowania zapisy art. 104a ustawy prawo farmaceutyczne. W tej sytuacji (w zależności jak będzie skonstruowana umowa nabycia/zbycia) będziesz zmuszony do zmiany zezwolenia.

Inspekcja, oprócz dodatkowych wyjaśnień, może mieć wątpliwości co do treści umowy i poszczególnych postanowień.

Odnośnie leków lub pracowników (przy zbyciu apteki) gdybyś miał wątpliwości, to rozstrzygniesz je we wpisach:

Gdybyś zastanawiał się, czy sprzedasz jedna z kilku aptek. Odpowiedź odnajdziesz tu.

Co załączyć do wniosku o przeniesienie zezwolenia?

Do wniosku o przeniesienie zezwolenia, oprócz umowy zbycia (sprzedaży, darowizny), dołączasz:

 • tytuł do lokalu,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja i PWZ,
 • odpowiednie oświadczenia nabywcy (w tym oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zezwolenia i adres nie ulegnie zmianie),
 • informacje od właściwej rady okręgowej izby aptekarskiej, potwierdzające posiadanie PWZ weryfikowane jest to, czy toczą się postępowania dyscyplinarne, wypełniono obowiązek kształcenia (a składki opłacone).

Gdy występującym o przeniesienie zezwolenia będzie spółka jawna czy partnerska farmaceutów niektóre oświadczenia składają również poszczególni wspólnicy/partnerzy.

Wyłączną działalnością tych podmiotów ma być prowadzenie aptek.

          >>> Zazwyczaj przejmując aptekę, zastanawiasz się co zrobić z pracownikami. Sprawdź, jakie masz możliwości: Sprzedaż apteki a pracownicy

Dodatkowo dochodzą dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika apteki:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja i PWZ,
 • Oświadczenie o gotowości do pełnienia funkcji kierownika w danej aptece i niepełnieniu tej funkcji w innym podmiocie,
 • Przebieg zatrudnienia z udokumentowaniem odpowiedniego stażu.

Dokumenty dotyczące kierownika załączasz, gdy się on zmienia. Jeśli pozostaje bez zmian, to nie każdy WIF potrzebuje powyższego zakresu dokumentów. Podejście jest indywidualne w tym zakresie.

Gdy ty będziesz pełnił tę funkcję, to nie składasz oczywiście PWZ i dyplomu w 2 egz. Wystarczy jeden.

Pamiętaj, że dokumenty załączasz w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (ew. radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego jeśli Cię reprezentuje w tym postępowaniu).

Udział organów samorządu

Musisz wiedzieć, że, nawet gdy okręgowa izba aptekarska nie wstąpi do postępowania, jest ona zawiadamiana o złożonym wniosku o przeniesienie zezwolenia.

Pamiętaj o terminach posiedzeń — może to wpłynąć na czas rozpoznania wniosku.

Dodatkowo w niektórych województwach właściwa okręgowa izba aptekarska wstępuje regularnie do postępowań o przeniesienie zezwolenia.

Nie poprzestaje wyłącznie na wymianie informacji o toczącym się postępowaniu w tym zakresie i potwierdzeniu posiadania PWZ przez wnioskodawcę (weryfikacja szkoleń, opłaconych składek lub toczących się postępowań dyscyplinarnych).

Opłata 

Decyzja w przedmiocie przeniesienia zezwolenia podlega opłacie. Od 1 lipca 2024 opłata wynosi 4.300 zł (jest to 20 % kwoty stanowiącej pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Uiszczasz ją przy odbiorze decyzji.

Ostateczność decyzji

Odbierając decyzję, warto złożyć odpowiednie oświadczenie, aby stała się ostateczna.

Organ wówczas nie będzie oczekiwał na upływ terminu 14 dniowego, przeznaczonego na odwołanie.

Będziesz mógł szybciej ruszyć ze sprzedażą.

Adam Szurpicki
radca prawny

Zdjęcie: Mikhail Nilov

***

Sprzedaż apteki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Sprzedaż apteki jako części przedsiębiorstwa — bywa, że chciałbyś sprzedać jedną z prowadzonych aptek. Bez względu na powód musisz wiedzieć, że jest to możliwe do przeprowadzenia.

Trzeba się do takiego zbycia apteki dobrze przygotować.

Często pomagam moim Klientom w takim wydzieleniu. Tym bardziej że duża część aptek otwierana była jeszcze przed wejściem w życie przepisów potocznie nazywanych „apteka dla aptekarza” (w skrócie AdA) [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Adam Szurpicki

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: