Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana formy działalności a zezwolenie na prowadzenie apteki

Adam Szurpicki24 maja 2015Komentarze (0)

Do dzisiejszego wpisu inspiracją była moja ostatnia rozmowa z klientem. Podczas jednego z naszych spotkań wspomniał, że chciałby przekształcić spółkę cywilną w spółkę prawa handlowego np. jawną. Interesowały go przede wszystkim kwestie związane z uzyskaniem wpisu do rejestru  i corocznymi obowiązkami sprawozdawczymi, a także zasady opodatkowania.  Dlatego właśnie chciałbym napisać kilka słów o skutkach przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną (lub komandytową) w odniesieniu do zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Jeśli zastanawiasz się nad takim przekształceniem to chciałbym zaznaczyć, że nie jest to aż tak kłopotliwe, jak w przypadku połączenia lub przejęcia podmiotów prowadzących aptekę ogólnodostępną.

Punktem wyjścia są rzecz jasna przepisy kodeksu spółek handlowych. Zastosowania znajdzie tu art. 553 § 2 k.s.h. w związku z art. 26 § 5 k.s.h. Temat nie taki oczywisty, skoro kwestia kontynuacji zezwolenia otarła się o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Dla przykładu w uchwale NSA z dnia 14 stycznia 2009 r. II GPS 6/08 wskazano, że spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia na prowadzenie apteki, o jakim mowa w art. 99 ust. 4 ustawy prawo farmaceutyczne pozostaje, w rozumieniu art. 533 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych podmiotem tego zezwolenia. Podobnie wypowiedział się NSA w wyrokach o sygnaturach: II GSK 209/08,  II GSK 71/09.

Podkreślenia wymaga (jak zauważył NSA), że w wypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową nie dochodzi do przekształcenia podmiotu w podmiot, jak to ma miejsce w przypadku przekształcenia innych spółek, na podstawie art. 551 § 1 k.s.h., ale do przekształcenia stosunku zobowiązaniowego w podmiot.

Przy przekształceniu spółki handlowej zostaje zachowana tożsamość podmiotowa, gdyż spółka przekształcona i spółka przekształcana to ten sam podmiot, który jedynie zmienił formę organizacyjną, w której działa. Z tej przyczyny należy przyjąć, że w art. 553 § 2 k.s.h. ustanowiona została zasada kontynuacji praw i obowiązków administracyjnoprawnych.

W wypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.

Powyższe przekłada się na rodzaj wydanej decyzji administracyjnej. Jest wyłącznie potwierdzeniem, że spółka jawna (komandytowa) pozostała podmiotem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Nie ma charakteru konstytutywnego, jak w przypadku decyzji, na mocy której uzyskujesz zezwolenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: