Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sprzedaż apteki przez spadkobierców

Adam Szurpicki19 października 2018Komentarze (0)

Zagadnienie wcale nie abstrakcyjne. Często do takich zdarzeń dochodzi niespodziewanie.

W takiej właśnie sytuacji znalazł się farmaceuta, który zwrócił się do mnie o pomoc.

Stwierdziłem, że poruszę ten temat bo to właśnie Ty możesz być spadkobiercą lub rozważać kupno apteki od spadkobierców właściciela apteki.

Klient miał wiele wątpliwości: Kto będzie stroną umowy kupna-sprzedaży? Jakie są terminy na dokonanie zmian aby zezwolenie nie wygasło? Jakich formalności należy dopełnić w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym?

Zacznijmy od początku. Zagadnienie uregulowane jest w art. 104 ust. 1a ustawy prawo farmaceutyczne.

Mamy do czynienia z dwoma przypadkami:

1) Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w ustawie tj. w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt 1, ust. 4a, 4b i art. 101 pkt 25.

Jeśli więc jesteś farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu i nie ma innych przeszkód w prowadzeniu apteki –  np. prowadzisz mniej niż 4 apteki ogólnodostępne, nie prowadzisz i nie wystąpiłeś z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – to zezwolenie nie wygasa.

2) Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4a, 4b i art. 101 pkt 2-5.

Tu spadkobierca nie jest farmaceutą i nie ma innych przeszkód, o których mowa w przepisach prawa farmaceutycznego.

Co do samego udokumentowania faktu bycia spadkobiercą, to oczywiście powinieneś dysponować postanowieniem o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub poświadczeniem dziedziczenia sporządzonym przez notariusza.

Jednak chcąc sprzedać aptekę będąc osobą z uprawnieniami lub bez takich uprawnień musisz pewną drogę pokonać.

W terminie 12 miesięcy od dnia śmierci należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora  o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie podmiotu prowadzącego aptekę. Trzeba wskazać spadkobierców, spełniających odpowiednio wymagania jako zezwoleniobiorcę.

Gdy nie wystąpisz o dokonanie zmiany w zezwoleniu, wygasa ono z dniem następującym po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.

Po złożonym wniosku Inspektor zmienia zezwolenie w zakresie podmiotu prowadzącego aptekę. Jednak gdy spadkobierca nie jest farmaceutą, zezwolenie jest wydawane z terminem ważności. Jest on nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia śmierci.

W moim przekonaniu dopiero po wypełnieniu tych obowiązków istnieje możliwość przeprowadzenia transakcji kupna/sprzedaży apteki ogólnodostępnej.

Nie podpiszesz przecież umowy nabycia przedsiębiorstwa z osobą zmarłą, a tym bardziej ze spadkobiercą, który nie jest zezwoleniobiorcą.

Byłoby to niewątpliwie ułatwienie, gdyby nabycie apteki było możliwe bez konieczność ujawniania w zezwoleniu najpierw spadkobiercy.

Poniżej zapis w formie audio (odcinek drugi podcastu):

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: