Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

W związku często pojawiającymi wątpliwościami moich Klientów przed zbyciem/nabyciem aptek, postanowiłem w jednym miejscu wyczerpująco poruszyć temat.

Sama transakcja to temat złożony, do którego dobrze jest być przygotowanym.

Poniżej lista zagadnień na które należy zwrócić uwagę przy transakcji:

 1. Jak wycenić aptekę przy sprzedaży lub kupnie?
 2. Jakie czynniki wpływają na wycenę aptek?
 3. Jakie kwoty można uzyskać za aptekę?
 4. Negocjacje ceny
 5. Jakie podatki zapłacisz przy zbyciu/nabyciu apteki?
 6. Audyt apteki przed zakupem tzw. due diligence
 7. Jak przekazać aptekę?
 8. Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki
 9. Wyłączenia przepisów przy zbyciu apteki
 10. Nabycie ogółu praw i obowiązków lub udziałów w spółce
 11. Przekształcenie spółki cywilnej prowadzącej aptekę
 12. Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki
 13. ADA 2.0
 14. Czy dalsze funkcjonowanie apteki jest możliwe po jej zbyciu?
 15. Czy Wojewódzki Inspektor może nie przenieść zezwolenia na prowadzenie apteki?

Kupno sprzedaż apteki krok po kroku

Jak wycenić aptekę przy sprzedaży lub kupnie?

Temat wyceny przedsiębiorstwa apteki lub jej zorganizowanej części zawsze budzi emocje.

Właściciel chciałby otrzymać jak najwyższą cenę, kupiec obniżyć wartość transakcji.

Przy określaniu wartości apteki (tzw. odstępnego) można zastosować różne podejścia np.  średnie miesięczne obroty lub wartość zbywczą majątku danej apteki wraz z jej magazynem.

Czytaj dalej >>>

Jakich informacji/dokumentów może zażądać Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny?

Po kilkudziesięciu transakcjach przeniesienia zezwolenia, na przestrzeni dosłownie kilku lat, mogę wskazać, że po wprowadzeniu przepisów tzw. (ADA 1.0), podejście WIF do postępowania uległo dużym zmianom.

Pamiętam, gdy w latach 2018-2019 „prośby” Wojewódzkiego Inspektora o jakiekolwiek dodatkowe informacje (niż te, które narzuca ustawa) były wielkim zaskoczeniem np. o źródło finansowania.

Klienci byli często nawet oburzeni — że ktokolwiek wymaga tego rodzaju danych. Dla każdego całe postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w przedmiocie przeniesienia zezwolenia było czymś nowym — przepisy tzw. ADA wprowadzono w roku 2017. Dodany został wówczas art. 104a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dodatkowo żądanie okazywania potwierdzeń przelewu czy salda z Twojego konta — niewyobrażalne.

Obecnie są pewne różnice w postępowaniu poszczególnym Wojewódzkich Inspektorów. Mam pogląd na Inspektoraty w całej Polsce.  Nie wspominam już nawet o czasie załatwienia sprawy.

Inspektorzy tak formułują pytania do strony, aby wyeliminować ryzyko, że podmiot występujący o przeniesienie zezwolenia może cokolwiek zataić w kontekście składanych oświadczeń i są one zgodne z rzeczywistością.

Padają pytania, chociażby o: franczyzę/subfranczyzę, konieczność korzystania z usług określonych podmiotów, wykorzystanie nazwy apteki lub umowy przewidujące wysokie kary umowne.

Ciekawsze jest to, że gdy pojawiasz się w Inspektoracie Farmaceutycznym ponownie (po kilku miesiącach od ostatniego wniosku o przeniesienie zezwolenia), zakres żądania Wojewódzkiego Inspektora może ulec zmianie.

Przeniesienie zezwolenia po kupnie sprzedaży apteki

Jakie oświadczenia narzuca ustawa prawo farmaceutyczne?

Standardowe oświadczenia wynikają z zapisów ustawy tj. w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5.

Dodatkowo ADA 2.0 wprowadziła w art. 99 ust. 3aa i 3ab. Wspominałem o tym we wpisie tu.

Jednocześnie treści zawarte w oświadczeniach stanowią podstawę do tego, aby odmówić przeniesienia zezwolenia, gdy są niezgodne z prawdą lub są przeciwne składanym np. prowadzisz więcej niż 4 apteki, lub prowadzisz działalność leczniczą.

Czytaj dalej >>>

Sprzedaż apteki jako części przedsiębiorstwa — bywa, że chciałbyś sprzedać jedną z prowadzonych aptek. Bez względu na powód musisz wiedzieć, że jest to możliwe do przeprowadzenia.

Trzeba się do takiego zbycia apteki dobrze przygotować.

Często pomagam moim Klientom w takim wydzieleniu. Tym bardziej że duża część aptek otwierana była jeszcze przed wejściem w życie przepisów potocznie nazywanych „apteka dla aptekarza” (w skrócie AdA).

Sprzedaż apteki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Niekiedy jest to działalność jednoosobowa, a w jej ramach prowadzona jest apteka ogólnodostępna  i np. restauracja lub wynajem jachtów 😉 Nie żartuję — opisuję swoje doświadczenia.

Przecież nie będziesz na siłę pozbywał się innej części Twojej działalności lub pozostałych aptek, gdy jest ich kilka.

Czytaj dalej >>>

Sprawa zaczęła się standardowo. Dobre miejsce na aptekę (po zamknięciu poprzedniej).

Pacjenci ewidentnie skorzystaliby na otwarciu. Podjęte wysiłki Klienta wraz z koniecznością uzyskania odstępstw demo/geograficznych.

Pozytywne opinie WIF i lokalnych władz, a następnie zgoda Ministra Zdrowia na wydanie zezwolenia z pominięciem ograniczeń.

Wszystko pięknie wygląda. Następnie otwarcie apteki i jej normalne funkcjonowanie – aż tu nagle zonk😉

Wygrana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym – uchylenie decyzji GIF

Uchylenie decyzji GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny po wpłynięciu odwołania podmiotu, który twierdzi, że jest stroną, uchyla decyzję, na podstawie której Klient uzyskał zezwolenie.

Nie, to nie była Okręgowa Izba Aptekarska.

Czytaj dalej >>>

Na jesieni 2023 roku weszły w życie przepisy tzw. „ADA 2.0”. Zastawiasz się może – czy zmieniły się zasady zbycia apteki?

Kupno sprzedaż apteki w 2024 r

Kupno/sprzedaż apteki w 2024 r.

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że sprzedaż może odbyć się na zasadzie art. 104a – przepisu, który wprowadziła „ADA” w roku 2017. Tu nie ma zmian w tym zakresie.

Jak kupić czy sprzedać aptekę – możesz zajrzeć do bezpłatnego e-booka.

Czytaj dalej >>>