Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana lokalizacji apteki ogólnodostępnej

Adam Szurpicki06 grudnia 20182 komentarze

Temat z życia wzięty, a więc istotny. 🙂

Jeden z moich ostatnich Klientów zdecydował o zmianie lokalu na prowadzenie apteki. Dodam, że zamierzał go zmienić w ramach tego samego adresu.

Niby rzecz naturalna. Lokal może przestać spełniać Twoje oczekiwania np. ze względów powierzchni. Na marginesie, najczęstszą przyczyną konieczności zmiany lokalu jest jednak brak porozumienia z obecnym wynajmującym co do wysokości kwoty pobieranej za  wynajem.

Wracając do opisywanego przeze mnie przypadku.

Z racji, że była to osoba przezorna zwróciła się do mnie z prośbą o konsultację: Co na to Inspekcja w świetle obowiązujących regulacji ? Choć wydawało jej się to zagadnienie kuriozalne – przecież nie zmieniam adresu, pod którym prowadzona jest apteka.

Bardzo dobrze, że nasuwają się wątpliwości. Są one konieczne, jeśli chcesz uniknąć poważnych błędów i nieodwracalnych skutków.

Zwróć uwagę, że gdy nastąpi jakakolwiek zmiana danych w zezwoleniu powinieneś poinformować o takiej zmianie WIF.

Zmieniając lokal Inspekcja powinna zostać powiadomiona, choć nie łączy się to ze zmianą adresu w zezwoleniu. Powinna to zwyczajnie „odebrać”, a dodatkowo inspekcja sanitarna. Jednak nie ogranicza się to wyłącznie do tych czynności oraz złożenia dokumentacji techniczno- budowlanej i tytułu prawnego do lokalu.

Zezwolenie wydawane jest na konkretną lokalizację i pomieszczenia, a więc przedsiębiorca powinien wystąpić o nowe zezwolenie. Tak chociażby podchodzi do sprawy Wielkopolski Inspektorat.

Choć zdarzają się inne częste przypadki: chciałbyś lokal powiększyć, zmodernizować. W takim przypadku także powinieneś powiadomić Inspekcję celem przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Pamiętaj, że przy zmianie adresu uwzględnia się obowiązujące przepisy w kontekście ograniczeń demograficznych i geograficznych.

To, że uzyskałeś zezwolenie przed wejściem w życie ADA nie oznacza brak zastosowania obecnych regulacji. Powinieneś, zgodnie z  praktyką WIF wystąpić o nowe zezwolenie. Skoro konieczność uzyskania nowego zezwolenia jest konieczna nawet przy zmianie lokalu w ramach danego adresu.

Osobiście uważam, że jeśli nawet uzyskałeś zezwolenie w poprzednim stanie prawnym, a nowa lokalizacja spełnia ustawowe warunki odległościowe od innych funkcjonujących aptek powinieneś takie zezwolenie (zmianę zezwolenia) uzyskać. Nie powoduje to przecież zwiększenia ilości aptek na danym obszarze. Zachowane jest status quo.

Jest jeszcze jedna kwestia – nie jesteś farmaceutą lub spółką farmaceutów. Tu mogą pojawić się przeszkody w kontekście katalogu podmiotów, dla których istnieje możliwość udzielenia zezwolenia.

Uważam problem za istotny i wart pochylenia się nad nim. Apteki co do zasady prowadzone są w wynajmowanych lokalach. Wynajmujący wiedzą o ograniczeniach w otwieraniu nowych aptek i często wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję podnosząc stawki najmu. Dlatego trzeba dobrze skonstruować umowę najmu lokalu na potrzeby prowadzenia apteki lub ją renegocjować.

Może się zdarzyć, że zajdzie konieczność zmiany adresu prowadzenia działalności. Warto jednak pewne czynności podejmować zawczasu, przed rozwiązaniem umowy najmu lub dzierżawy w dotychczasowej lokalizacji. Rozważyć można np. wystąpienie z wnioskiem o wydanie promesy uzyskania/zmiany zezwolenia, aby się upewnić co do stanowiska organu w tym zakresie.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dariusz 7 grudnia, 2018 o 08:35

Interesujące spostrzeżenia, faktycznie, sprawa jest bardziej skomplikowana niż się powszechnie uważa.
Ciekawy jestem jak to wygląda w przypadku zmiany siedziby spółki jawnej na którą zezwolenie zostało wydane albo gdy jedna ze wspólniczek wychodzi za mąż i zmienia nazwisko. Z pozoru nie powinno być problemu ale czytając powyższy artykuł, nabieram wątpliwości.

Odpowiedz

Adam Szurpicki 16 grudnia, 2018 o 13:34

Dziękuję za komentarz. Rzeczywiście, niektóre zmiany są wyłącznie techniczne, a zachodzi konieczność zmiany zezwolenia. Jeśli chodzi o siedzibę, to jej zmiana powoduje obowiązek aktualizacji danych podmiotu prowadzącego aptekę. Nie ma potrzeby występować o nowe zezwolenie. Są jednak zmiany niezależne od zezwoleniobiorcy. Adres może się zmienić na skutek zmiany numeracji budynków dokonanej przez Prezydenta Miasta. W takiej sytuacji zastanawiałbym się nawet, czy Inspekcja powinna pobrać stosowną opłatę.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: