Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Adam Szurpicki07 lipca 2020Komentarze (1)

Nie wiem czy zastanawiałeś się nad tym obowiązkiem, ale prowadząc aptekę w formie spółki powinieneś śledzić pewne zmiany przepisów.

Chociażby w zakresie konieczności dokonania zgłoszeń do odpowiednich rejestrów.

13 kwietnia 2020 r. kończył się okres przejściowy dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. w zakresie obowiązku pierwszego zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Okres został wydłużony z uwagi na  COVID-19.

Rejestr gromadzi dane beneficjentów następujących spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),
  • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zamieszcza się tam dane osób, które rzeczywiście sprawują kontrolę (bezpośrednią lub pośrednią) nad spółką.

Definicję beneficjentów rzeczywistych odnajdziesz na stronie gov.pl.

Na stronie crbr.podatki.gov.pl  wypełnisz formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Do zgłoszenia potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Znowelizowany został art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w skrócie p.p.p.f.t

Nowelizacja art. 195 ustawy o p.p.p.f.t. wydłuża termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru z 6 miesięcy do 9 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 6 ustawy o p.p.p.f.t.

Nowym terminem jest 13 lipca 2020 r.

Spółki, które są rejestrowane w KRS od 13 października 2019 r. mają obowiązek dokonać zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za niedopełnienie obowiązku grozi spółce kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Michal Sykutera 8 listopada, 2020 o 16:22

Dobrze, że urzędy wydłużają czas w związku z pandemią.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: