Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zakaz reklamy a bezpłatne próbki dołączone do zakupionego produktu leczniczego

Adam Szurpicki17 stycznia 2015Komentarze (0)

Przeglądając ostatnie decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego, natrafiłem na decyzję z dnia 13.01.2015 r. w zakresie wstrzymania reklamy produktu leczniczego z uwagi na dodawanie do każdego zakupionego w aptece opakowania K. korzyści w postaci 1 opakowania produktu o nazwie S.

Wolę posługiwać się literami, aby nie stanowiło to reklamy. 🙂

Pomyślałem, że warto o niej wspomnieć. Chociażby tytułem przykładu, jakie działania przez Głównego Inspektora mogą zostać uznane za reklamę niezgodną z przepisami. Z uwagi na to, że decyzja jest z tego tygodnia, stronie przysługuje jeszcze wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym:
Do każdego zakupionego w aptece opakowania K. dodawano klientom aptek opakowanie produktu o nazwie S. Na opakowaniu produktu S. umieszczono naklejkę ”nie do sprzedaży próbka bezpłatna”. W związku ze sprawowaniem nadzoru przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej GIF) nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie reklamy, wszczęto postępowanie.

Po wysłuchaniu wezwanych świadków, w postaci kierowników aptek, w których była prowadzona przedmiotowa reklama ustalono, że w jednej z aptek to przedstawiciel producenta produktu leczniczego dostarczył do apteki opakowania produktu S. w celu rozdania pacjentom  lub na użytek własny farmaceutów pracujących w aptece. W drugiej natomiast aptece produkt S. został dostarczony przez zaopatrującą ją hurtownię wraz produktem K. Pełnomocnik producenta produktu K. wskazywał, że akcja reklamowa była podjęta z własnej inicjatywy aptek, a jego mocodawca nigdy nie przeprowadzał bezpośrednio przywołanej akcji reklamowej, nie namawiał do niej.

Argumentacja pełnomocnika jednak nie wystarczyła, a GIF wydał decyzję wstrzymująca reklamę produktu leczniczego. W uzasadnieniu wskazał, że opisane powyżej działania stanowią naruszenie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym reklama produktu leczniczego nie może polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za nabycie produktu leczniczego lub dostarczenie dowodów, że doszło do jego nabycia.

Organ stwierdził, że pacjent kupujący w aptece produkt K. otrzymywał korzyść materialną w postaci produktu S. Podkreślił, że działania strony polegające na przekazaniu aptekom opakowania produktu leczniczego S. oznaczonych naklejką „nie do sprzedaży próbka bezpłatna” w celu rozdania pacjentom lub na użytek własny farmaceutom w niej pracującym stanowią niezgodną z obowiązującymi przepisami reklamę produktu leczniczego.

Jak widać, przepisy o zakazie reklamy dają bardzo szerokie pole do działania organom administracji, o czym się nieustannie przekonujemy.

Link do decyzji:
https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/641,Decyzja-z-dnia-13012015-znak-GIF-P-R-45040-7JD14.html

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: