Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych

Adam Szurpicki26 lutego 2015Komentarze (0)

Zwróciłem uwagę na jedną z wyszukiwanych fraz, po której ktoś z Was trafił na mój blog: apteka internetowa jak sprawdzić czy jest legalnie 2015. Dość długa. 🙂

Nie ma się czemu dziwić, jest to zapewne związane z ostatnią nowelizacją prawa farmaceutycznego. To nie tylko nowe brzmienie przepisów, ale także nowe obowiązki. Podsumowując krótko: zmiany, zmiany, zmiany.

Biorąc pod uwagę sprzedaż wysyłkową, istotny zapis dla podmiotów już ją prowadzących znajduje się  w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r.  o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 6). Zgodnie z nim apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w terminie 14 dni od wejścia w  życie przepisów tj. od dnia 8 lutego 2015 r. powinny zgłosić właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi informacje zawarte w art. 68 ust. 3b.

Obejmują one:

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, z tym że w przypadku, gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego;

3) nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana;

4) adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punkt apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych;

5) numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;

6) datę rozpoczęcia działalności.

Co do podmiotów zamierzających rozpocząć sprzedaż wysyłkową zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed planowanym jej terminem.

Informacje umieszczane są w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.

Ciekaw jestem jak w praktyce przebiegła (będzie przebiegała) realizacja tego obowiązku przez podmioty prowadzące już sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych. Przykładowo na stronie internetowej warszawskiego WIF pojawił się odpowiedni komunikat. Wskazana tam została data 22 lutego 2015 r. jako końcowa w zakresie stosownego zgłoszenia.

Znajdziesz go tu: http://bip.wiif.waw.pl/pdf/MWIF_20150209.pdf

Z pewnością kontrole Inspektorów pokażą czy kary za niedopełnienie obowiązku będą skrupulatnie egzekwowane i w jakiej wysokości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: