Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wstrzymanie wykonania decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

Adam Szurpicki07 września 2016Komentarze (0)

Kontynuując temat decyzji, dziś o instytucji wstrzymania jej wykonania.

Jest to szczególnie istotne w przypadku decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Jeśli Wojewódzki Inspektor nada decyzji rygor natychmiastowej wykonalności musisz ją wykonać „natychmiast”. Cudzysłów jak najbardziej konieczny 😉

W takiej sytuacji niezbędne jest pozyskanie czasu do prawomocnego zakończenia postępowania. Otrzymując taką decyzję masz możliwość złożenia odwołania. Gdy jednak Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzyma w mocy decyzję pozostaje Ci wyłącznie możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zamknięcia biznesu.

Prowadząc aptekę i zatrudniając pracowników zależy Ci na tym aby funkcjonowało to jak najdłużej. Szczególnie wówczas, gdy są podstawy aby decyzję o cofnięciu uchylić. Działalność ta stanowi w większości przypadków główne źródło dochodu.

Tu idealnie sprawdzi się instytucja wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

Sąd administracyjny również może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania całości lub części aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza ich wstrzymanie.

Składając taki wniosek powinieneś wskazać na okoliczności, które przemawiają za wstrzymaniem wykonania decyzji. Istotne jest tu bardzo dobre uzasadnienie i wskazanie, że wykonanie decyzji zagrozi nie tylko Tobie, ale np. Twoim pracownikom i doprowadzi do nieodwracalnych skutków. W konsekwencji: likwidacja działalności. Warto również przedstawić dokumenty księgowe obrazujące sytuację finansową.

Tutaj znajdziesz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd wstrzymał wykonanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: