Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kontekście apteki dla aptekarza

Adam Szurpicki13 czerwca 2022Komentarze (0)

To ważny dzień dla mnie jako radcy prawnego zajmującego się na co dzień prawem farmaceutycznym.

Odebrałem dziś korespondencję z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wyrok (nareszcie) wpisuje się w linię orzeczniczą, którą jest bardzo korzystna dla aptek posiadających zezwolenia wydane przed nowelizacją ustawy prawo farmaceutyczne- zwaną w skrócie „AdA”.

Osią sporu było oczywiście stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów do zezwoleń wydanych w uprzednim porządku prawnym. Problem zastosowania tychże przepisów może wyniknąć przy zmianie zezwolenia spowodowanej np. przeniesieniem siedziby spółki,  zmianą nazwiska wspólnika.

Sąd wskazuje w uzasadnieniu: „Z treści art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3 p.f. w żaden sposób nie można wyinterpretować, że odnosi się do wyłączenia stosowania jakichkolwiek przepisów, a jedynie wyraża normę uniemożliwiającą udzielanie zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w określonych w tym przepisie przypadkach. Tymczasem sprawa administracyjna, której dotyczy niniejsze postępowanie, dotyczyła zmiany udzielonego w przeszłości zezwolenia w wyniku jego przejścia na nowy podmiot, a nie udzielenia nowego”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazuje również : „literalne brzmienie przepisów art. 99 ust. 3 p.f. nie daje podstaw do dekodowania z nich normy innej niż określającą powinność organu w postępowaniu o wydanie zezwolenia. Wywodzenie z ww. przepisów, adresowanych do organu i znajdujących zastosowanie na etapie wydania pozwolenia, normy adresowanej do strony i regulującej jej zachowania po wydaniu zezwolenia jest sprzeczne z zasadami wykładni prawa, wprost jest wykładnią contra legem.”

Zanim doszliśmy do Sądu Administracyjnego wystąpiliśmy o interpretację indywidualną. O interpretacjach WIF wspominałem tu.

Jednak Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie zgodził się z naszą oceną prawną w zakresie potencjalnej zmiany danych w zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zmuszeni byliśmy zaskarżyć decyzję do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Niestety Główny Inspektor utrzymał w mocy niekorzystną dla mojego Klienta interpretację przepisów. Dopiero Sąd Administracyjny stanął na wysokość zadania i uchylił decyzję Głównego Inspektora.

Takie rozstrzygnięcia zawsze cieszą. Przebijają wiec pozbawione podstaw logiki intepretacje lub decyzje Inspekcji Farmaceutycznej, która bardzo chętnie stosuje przepisy po nowelizacji do zezwoleń uzyskanych przed wejściem przepisów potocznie zwanych „apteką dla aptekarza„.

Cieszę się niezmiernie, że mój Klient nie zrezygnował po wydanej interpretacji Inspekcji i był na tyle zdeterminowany aby dojść aż do Sądu Administracyjnego. Uzyskał dzięki temu satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. My jako kancelaria delikatnie mu w tym pomogliśmy. 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: