ustawa prawo farmaceutyczne

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, mam kilka podstawowych informacji. Wraz z nowym rokiem uległa zwiększeniu opłata za jego wydanie. Obecnie wynosi 9 250 zł (zmiana zezwolenia to wydatek 1 850 zł). Z dniem 12 grudnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, co spowodowało, że uległy zmianie informacje, które jesteś zobowiązany podać we wniosku. […]