Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kierując się dewizą, że „dobro powraca” udostępniam zupełnie za darmo i bez ograniczeń e-book dotyczący przeniesienia zezwolenia (koncesji) na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Możesz go pobrać tu: Transakcja kupna/sprzedaży Apteki ogólnodostepnej

Szczerze mówiąc, nie wiem czy są podobne poradniki. Ja na takowe nie natrafiłem. 🙂

Nie rozpisuję się nad kwestiami, które z łatwością odnajdziesz w ustawie lub na stronach internetowych WIF, jak np. pełna lista niezbędnych oświadczeń składanych przez nabywcę.


Wskazuję na zagadnienia, nad którymi się często zastanawiasz:

– Od jakiego podmiotu mogę kupić aptekę?

– Co z NFZ?

– Czy mogę sprzedać (kupić) tylko jedną z kilku prowadzonych aptek?

Niektóre aspekty mogą Ci być już znane.

Zachęcam do pobierania!

Pamiętaj jednak, że diabeł tkwi w szczegółach. 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Zbliża się wielkimi krokami data podjęcia przez Ciebie ostatecznego wyboru.

Czas jest tyko do 1 sierpnia 2019 r. To nie jest powód by odkładać decyzję na ostatnią chwilę.

Pamiętaj, że możesz powziąć odpowiednie kroki, aby wyjść z sytuacji tzw. obronną ręką.

O tym, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia zakaz obejmuje szpitale wspomniałem na drugim blogu.

Zachęcam Cię do zapoznania się z jego treścią. Odnajdziesz w nim także plik PDF z odpowiedzią na interpelację poselską.

O tym, kogo dotyczy zakaz oraz o konsekwencjach niedokonania wyboru określonej działalności w terminie pisałem także tu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

W sieci co jakiś czas pojawiają się kolejne informacje dotyczące magistrów, którzy powinni zastępować kierownika podczas jego nieobecności.

Co dla Ciebie jest szczególnie istotne?

Z pewnością nie to, kto i jak wypowiedział się na temat wyroku NSA. Każdy ma prawo do swojej opinii.

Istotne jest natomiast to, jak podchodzi do tego Inspektor Farmaceutyczny, który przeprowadza kontrolę w Twojej aptece.

Które z Inspektoratów podchodzą do rozumienia art. 92 prawa farmaceutycznego restrykcyjnie ?

Pomocny będzie artykuł, który pojawił się na stronie pod nazwą mgr.farm. Pewnie jest Ci znana. 🙂

Tam przedstawione zostały stanowiska poszczególnych WIF-ów, przy najmniej tych, które zdecydowały się odpowiedzieć na zadane pytanie.

Bo nie wszystkie odpowiedzi były jednoznaczne. Dodatkowo widać rozbieżności i brak jednolitości w interpretowaniu tych samych przepisów.

W tych Inspektoratach (dla przykładu), zwraca się uwagę na staż farmaceuty: Poznański, Dolnośląski, Warmińsko – Mazurski. Powinien on wynosić tyle, ile niezbędny dla kierownika apteki.

Wpisuje się to w powoływany wciąż wyrok sądu (wyrok NSA w Warszawie z dnia 20.02.2019 r., sygn. akt II GSK 5609/16). Nie powinno to dziwić, łatwo jest zasłonić się wydanym wyrokiem.

Dla przykładu fragment z uzasadnienia wyroku:

„Art. 92 upf stanowiąc, że w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1 upf, odsyła nie do ogólnego pojęcia farmaceuty wynikającego z powołanego w tym przepisie art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy o izbach aptekarskich, lecz do zdefiniowanego w art. 88 ust. 1 upf pojęcia farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, a więc takiego, który spełnia dodatkowe wymagania w zakresie stażu pracy określone w art. 88 ust. 2 upf. Gdyby ustawodawcy w art. 92 upf chodziło o odesłanie do definicji farmaceuty w rozumieniu art. 2 b ustawy o izbach aptekarskich, to odesłałby wprost do tego przepisu, a nie do art. 88 ust. 1 określającego farmaceutę odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.”

Prawie w każdym uzasadnieniu decyzji organy administracji z chęcią powołują się na daną linię orzeczniczą. Wszystko zależy od tego, czy dany wyrok sprzyja ich stanowisku.

Jedynie w województwie pomorskimi i lubelskim Inspektorzy postępują zgodnie utrwaloną praktyką- farmaceuta obecny w czasie godzin otwarcia apteki nie musi wykazać się stażem niezbędnym dla kierownika.

Poruszałem już temat kierownika we wpisie: Brak kierownika=panika!. Odnajdziesz go tu.

Zdjęcie:Hans Braxmeier 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Ostatnio wiele się dzieje, jeśli chodzi o sprzedaż i kupno aptek. Widać wyraźne ożywienie na rynku.

Otrzymuję wiele telefonów i wiadomości dotyczących transakcji przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Tym bardziej, że umowę na podstawie której doszło do sprzedaży przedkładasz do WIF.

Nie wspominam już o kwestiach podstawowych. Dobra umowa to bezpieczeństwo. Musi być jednak dostosowana do specyficznej transakcji jaką jest przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki. Niestety bywają błędy nieodwracalne.

Jak to wygląda ze spółką z o.o.?

Jedna rzecz podstawowa: Nadal możesz nabyć udziały w takiej spółce, jak każdej innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednak w dalszej perspektywie możesz być w pewien stopniu ograniczony. 😉 Tak mówią niektórzy. Choć ja mam swoje stanowisko w sprawie.

Niby zwykle nabycie/zbycie udziałów, jednak to nie jest tradycyjna spółka z o. o. Tu zawsze będą niuanse w kontekście działalności aptecznej. Dlatego warto do takiej transakcji dobrze się przygotować i nie bagatelizować sprawy.

Wchodzisz do spółki działającej, przestojów nie ma. Co jest niezaprzeczalną zaletą. Dla niektórych obawą. Wchodząc do spółki powinieneś zrobić podstawowy audyt. Łatwo jest kupić, tylko czy warto kupować kota w worku?

Dlatego wielkie sieci jeśli kupują, to zazwyczaj spółki z o.o. np. powstałe z przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Często odmawiają kupna apteki od farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność. Bo spółkę to chętnie kupią, jak nie będzie zbytnio zadłużona. Trudno też się im dziwić.

Druga opcja to nabycie apteki jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy prawo farmaceutyczne.

Klasyczne przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zgodnie z art. 104a prawo farmaceutyczne. Musisz być farmaceutą. W wielu przypadkach to przecież nie przeszkoda. Chcesz pójść na swoje (kupić kolejną aptekę), jesteś magistrem i masz odpowiednie środki.

Sposoby są więc dwa. Każdy inny i każdy ma wady oraz zalety. Choć zawsze musisz pamiętać o obowiązku odprowadzenia podatku. Nie zawsze dana transakcja może okazać się korzystna z punktu widzenia ich wysokości.  W zależności: kupujesz, czy sprzedajesz? A może to kwestia zasadnicza – czy jesteś farmaceutą ? 🙂

Do następnego wpisu!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

W ubiegłym roku ustawą o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 czerwca 2018 r.  wprowadzono zakaz łączenia kilku działalności gospodarczych, w ramach których dany podmiot może nabywać produkty lecznicze.

Jednym z zakazów, jest zakaz łączenia prowadzenia apteki ogólnodostępnej z wykonywaniem działalności leczniczej.

Dotyczy on także:

  1. hurtowni farmaceutycznej (lub produktów leczniczych weterynaryjnych),
  2. punktów aptecznych,
  3. pośredników w obrocie produktami leczniczymi.

Wprowadzono czas na dostosowanie się (1 sierpnia 2019 r.), w trakcie którego należy się określić i wybrać jedną z działalności.

Gdy nie dokonasz wyboru, to sankcją będzie wykreślenie z rejestru.

Ograniczenia znalazły odzwierciedlenie w konkretnych zapisach obu ustaw – prawo farmaceutyczne i o działalności leczniczej.

Więcej o zakazie napisałem na moim drugim blogu.

Zachęcam Cię abyś również tam zaglądał.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl