Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Otwarcie apteki. Od czego zacząć?

Adam Szurpicki11 stycznia 2015Komentarze (0)

Witam Cię Serdecznie! Z racji tego, że jest to mój pierwszy wpis, zacznijmy od początku. Czyli od tego, co jest konieczne aby rozpocząć prowadzenie apteki.

Niezależnie od tego czy jesteś farmaceutą i zamierzasz otworzyć własną aptekę, czy zastanawiasz się nad zainwestowaniem własnych środków i czasu w tego rodzaju działalność, musisz przebrnąć przez procedurę uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Aptekę oczywiście może prowadzić każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w dowolnej formie prawnej. Jednak ustawa prawo farmaceutyczne zawiera określone wymagania dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej.

Występując o zezwolenie na prowadzenie apteki musisz złożyć stosowny wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Ustawa prawo farmaceutyczne wskazuje co powinno się w nim znaleźć oraz jakie dokumenty należy do wniosku załączyć. Wzór wniosku znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów.

Jeśli nie jesteś farmaceutą, jesteś obowiązany do zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie apteki, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki – kierownika apteki.

Wnioskodawca musi także dawać rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Ponadto ustawodawca wskazuje, że nie wydaje się zezwolenia, jeżeli podmiot ubiegający się o nie: prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi; prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa; jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych. Zezwolenia nie uzyska również wnioskodawca, któremu w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku cofnięto zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej.

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tej opłaty odnajdziesz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów, które ją obliczają i uaktualniają wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oczywiście do tematu zezwolenia będę jeszcze wracał 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: