Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odpowiedzialność karna – produkt sfałszowany, sprzedaż wysyłkowa

Adam Szurpicki27 stycznia 2015Komentarze (0)

Po przeczytaniu artykułu w jednym z serwisów internetowych, dotyczącego znacznego wzrostu przemytu nielegalnych leków do Polski w ostatnich latach, zdecydowałem, że napiszę kilka zdań o produkcie leczniczym sfałszowanym.

W nowelizacji prawa farmaceutycznego, gdzie większość przepisów wchodzi w życie 08.02.2015 r., sfałszowanym produktem leczniczym jest produkt leczniczy, z wyłączeniem produktu leczniczego z niezamierzoną wadą jakościową, który został fałszywie przedstawiony w zakresie:

  1. tożsamości produktu, w tym jego opakowania, etykiety, nazwy lub składu w odniesieniu do jakichkolwiek składników, w tym substancji pomocniczych oraz mocy tych składników,
  2. jego pochodzenia, w tym jego wytwórcy, kraju wytworzenia, kraju pochodzenia lub podmiotu odpowiedzialnego,
  3. jego historii, w tym danych i dokumentów dotyczących wykorzystanych kanałów dystrybucji.

Ponadto w przypadku podejrzenia, że dany produkt leczniczy został sfałszowany wojewódzki inspektor farmaceutyczny wyda decyzję o wstrzymaniu na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego. O decyzji niezwłocznie zostaje powiadomiony Główny Inspektor Farmaceutyczny.

W ustawie przewidziano odpowiedzialność karną za wytwarzanie, dostarczanie, udostępnienie odpłatnie lub nieodpłatnie sfałszowanego produkt leczniczego. Czyny te zostały zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolność do lat 5.

Odnośnie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych  prowadzonej bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego również przewidziano karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast sama grzywna grozi za prowadzenie działalności bez wymaganego zgłoszenia w zakresie wysyłkowej sprzedaż produktów wydawanych bez przepisu lekarza.

Pamiętaj także o sankcjach z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przewidziano w niej karę pieniężną od 1000 do 5 000 000 złotych, nie może ona jednak przekroczyć 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: