Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

O kierowniku apteki i rękojmi słów kilka

Adam Szurpicki21 stycznia 2015Komentarze (0)

Chciałbym w dzisiejszym wpisie  odnieść się do jednego z wymagań ustawowych warunkujących uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ogólnodostępnej apteki. Oczywiście nie sposób jest nie poruszyć przy okazji obowiązku ustanowienia kierownika apteki zagadnienia rękojmi należytego prowadzenia apteki. 🙂

W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta,  odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany kierownikiem apteki. Pamiętaj, że można być kierownikiem tylko jednej apteki. Ponadto ustawa prawo farmaceutyczne (art. 88 ust. 2) określa pewne wymagania w zakresie stażu pracy farmaceuty kierującego apteką: musi on posiadać co najmniej 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej

Samo posiadanie przez farmaceutę odpowiedniego stażu pracy jest jednak nie wystarczające.

Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzanie apteki, która daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Zapewne ciekawi Cię, jak wygląda procedura uzyskania rękojmi.

Otóż występując z wnioskiem o udzielenia zezwolenia do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego musisz wskazać osobę, którą zamierzasz zatrudnić na stanowisku kierownika.

Kwestie procedury administracyjnej i środków zaskarżenia to temat na odrębny wpis. 🙂

Wojewódzki Inspektor w trakcie rozpatrywania wniosku zwraca się do samorządu aptekarskiego o opinię o kandydacie na kierownika apteki. Właściwa rada okręgowej izby aptekarskiej wyraża swoją opinię w formie uchwały.

W celu wydania opinii, rada okręgowej izby aptekarskiej sprawdza czy nie zachodzą negatywne przesłanki przesądzające o braku rękojmi np.: brak odpowiedniego stażu, karalność za przestępstwa, powtarzające się niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie obowiązków i zadań kierownika.

Istotna jest tutaj uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 27 czerwca 2007 r. nr IV/125/2007 w sprawie trybu postępowania przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki – zmieniona uchwałami NRA z dnia 5.09.2007 r. oraz 28.05.2013 r.

Rady Okręgowych Izb Aptekarskich opracowują wewnętrzne tryby postępowania przy stwierdzaniu rękojmi wskazujące wnioski, oświadczenia oraz dokumenty, które należy złożyć. Warto więc odwiedzić strony internetowe właściwych izb aptekarskich.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: