Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Główny Inspektor uchyla decyzję WIF w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

Adam Szurpicki30 czerwca 2020Komentarze (0)

W jednym z wpisów wspominałem o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki przez WIF.

Wpis znajduje się tu. Postanowiłem, że opiszę Ci jak ostatecznie sprawa się zakończyła.

Na rozstrzygnięcie oczekiwaliśmy kilka miesięcy. Jak wiadomo wszystko to ”wina koronawirusa”.

Po złożonym przeze mnie odwołaniu Główny Inspektor uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przyznał, że organ nie przeprowadził dokładnej analizy i nie zweryfikował uzyskanych od strony informacji.

Jak widzisz instytucja odwołania nie jest wyłącznie teoretyczna. Umiejętne jego zredagowanie zwiększa szanse powodzenia.

Warto z niej korzystać. Do czego Cię zachęcam !

Gdy istnieją jakiekolwiek braki w ustaleniach faktycznych, czy pojawiły się niedociągnięcia proceduralne organ II instancji (w tym przypadku GIF) decyzję uchyli.

Ostatecznie po kilku tygodniach otrzymałem decyzję Wojewódzkiego Inspektora, który umorzył postępowanie w sprawie. Stwierdził, że nie zaszły przesłanki do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Zgodnie z brzmieniem art. 105 § 1 k.p.a.:

Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Takie decyzje niezmiernie cieszą. W szczególności, gdy postępowanie przed Inspekcją Farmaceutyczną kończy się ostatecznie umorzeniem, a więc tak pożądanym przez stronę rozstrzygnięciem.

Nie jest to jednak częste w postępowaniach w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

Autor zdjęcia: Jacques Tiberi

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: