Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy leci z nami kierownik apteki ?

Adam Szurpicki04 października 2017Komentarze (0)

Przewrotny tytuł. Oczywiście zaczerpnięty z tytułu znanego filmu.

Chciałbym  znowu poruszyć ten temat. Oczywiście przypadek zaczerpnięty z życia 😉

Pracowity dzień w aptece. Magister farmacji i technik obsługujący pacjentów. Kolejka długa wprost proporcjonalnie do atmosfery i westchnień ludzkich. Wiadomo – każdemu się śpieszy, a tu Pani „mająca czas” ze stoickim spokojem prosi o kolejne medykamenty i jeszcze dopytuje: a jak często, ile, a czy na czczo? Czy mogę tylko jeden listek… Czy jest coś tańszego? Dzień jak co dzień.

Jednak w pewnej chwili z goła pozorny ład zaburza kontrola z WIF. Dzień dobry…

Jesteśmy pracownikami Inspekcji…

Przechodząc do sedna. Kontrola doraźna. Z uwagi na otrzymane zawiadomienie o nieprawidłowościach występujących w aptece.

Już się robi nerwowo. Przy okazji dowiadujesz się jaki jest jej zakres. Dodatkowo kontrola jest przeprowadzona w związku z otrzymaną od „osoby życzliwej” informacją , że w Twojej aptece dzieje się źle.

Kontrola nie wykazuje nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, ale Inspektor w protokole kontroli stwierdza, że w czasie otwarcia apteki nie ma osoby spełniającej wymagania z art. 92 prawa farmaceutycznego [W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1496)]

Dość częsta sytuacja. Przecież mogłeś wyjść na chwilę. Odebrać dziecko z przedszkola. Zwykle godzinkę lub dwie nie ma Cię w aptece.

Ja się wówczas zachować?

Przede wszystkim uprzedź pracowników jak w takich sytuacjach postępować.

Czyli jak ? – zapytasz.

Muszą być w miarę przytomni i zapytać o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Takie upoważnienie powinno posiadać określony przedmiot kontroli i jej zakres. Jeśli Cię zaszczyci sam Wojewódzki Inspektor o upoważnienie możesz nie pytać. 😉

Twoi pracownicy (lub Ty sam) muszą zwracać uwagę na prawidłowe jej przeprowadzenie.

Będziesz miał tylko 7 dni na ewentualne zastrzeżenia do protokołu z przeprowadzonej kontroli. Musisz się dowiedzieć jak przebiegła kontrola podczas Twojej nieobecności. Oczywiście podnoszone argumenty w zastrzeżeniach do temat na osobny wpis.

Warto również wspomnieć o tym, że jeśli kontrolujący pracownik Inspektoratu wychodzi poza zakres kontroli widniejący w upoważnieniu powinien uzyskać nowe upoważnienie. Zgodnie z art. 79a ust. 8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Wyjątek od zasady doręczenia upoważnienia dotyczy przypadków szczególnych tj. gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Wówczas osoba przeprowadzająca kontrolę przed podjęciem czynności okazuje jedynie legitymację służbową.

To wszystko jest istotne. Kontrola nie może naruszać obowiązujących przepisów. Jeśli do tego dojdzie musisz o tym napisać w swoich zastrzeżeniach.

Zastrzeżenia to rzecz niezwykle istotna. Jeśli chcesz powołać się na pewne okoliczności w odwołaniu musisz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień. Gdy tego nie zrobisz żaden organ administracji lub sąd nie uwzględni okoliczności faktycznych, których nie przywowłałeś w zastrzeżeniach.

Bądź świadomym farmaceutą!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: