Pośrednictwo

Pośrednictwo. Niby wszystko oczywiste. Z czym zazwyczaj się kojarzy? Głównie z pośrednikami na rynku nieruchomości. 🙂 Od niedawna funkcjonuje pojęcie pośrednika w obrocie produktami leczniczymi. Z racji ostatniej nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne to kolejne zagadnienie, które budzi obawy. Tym bardziej, że w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi działalności pośrednictwa, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał Komunikat. Znajdziesz go […]