Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Brak opinii Sanepidu a wniosek o zawieszenie postępowania przed WIF

Adam Szurpicki30 kwietnia 2018Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć zagadnie, z którym spotykali się moi Klienci, a z racji tego, że nie były to sytuacje odosobnione, sprawa znalazła finał w sądzie administracyjnym.

W ubiegłym roku, tuż przed wejściem noweli „apteka dla aptekarza” spółka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Inspektora o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Brakowało jednak opinii państwowej inspekcji sanitarnej o lokalu, co było wówczas częstym przypadkiem. WIF wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. Zastrzegł, że w przeciwnym razie wniosek pozostawi bez rozpoznania.

Oczywiście uczynienie zadość wezwaniu było niewykonalne- bydynek jeszcze nie powstał.

W takich przypadkach wskazuję na możliwość złożenia wniosku o zawieszenie postępowania, choć znana mi jest niejednolita praktyka Inspekcji Farmaceutycznej. Nie wszyscy Inspektorzy chcą zawieszać postępowanie.

Wojewódzkie Inspektoraty twierdzą, żę postępowanie w sprawie nie zostało nawet wszczęte. Wniosek przecież dotknięty był brakami formalnymi.

Co w takiej sytuacji zrobić? Najpierw próba złożenia do GIF odpowiedniego ponaglenia, a następnie pozostaje wyłącznie skarga do sądu administracyjnego. Powołać się należy na bezczynność organu administracji lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

WIF przede wszystkim powinien ustosunkować się do złożonego wniosku o zawieszenie.

W jednej ze spraw wojewódzki sąd administracyjny stwierdził, że wszczęcie postępowania na żądanie strony ma miejsce z dniem doręczenia żądania organowi, a tylko kompletny wniosek pod względem formalnym może zainicjować wszczęcie postępowania w sprawie.

W konsekwencji zaszła konieczność złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA ocenił, że ustalenie sądu I instancji są chybione.

W ocenie NSA, brak opinii sanepidu nie stanowi przesłanki oceny skuteczności wniosku w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Stanowi natomiast przesłankę wydania decyzji dotyczącej złożonego wniosku o wydanie  zezwolenia na prowadzenie apteki.

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że o ile przepis ust. 1 art. 100 przywołanej ustawy stanowi rzeczywiście o tym, co powinien zawierać wniosek,  o tyle w przepisie ust. 2 art. 100 ustawy mowa jest już o załącznikach do wniosku  (m.in. opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu).

Sąd stwierdził więc, że postępowanie może być skutecznie wszczęte, mimo nie przedłożenia opinii Inspekcji Sanitarnej. Brak takiej opinii nie stanowi przeszkody wszczęcia postępowania.

Z wyrokiem zapoznać się możesz tu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: