Wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na aptekę

Adam Szurpicki            28 września 2016            Komentarze (1)

Do niniejszego wpisu zainspirowało mnie pytanie Pana Mikołaja pod wpisem Apteka ogólnodostępna – wymagania lokalowe.

Zapytał: Jaka powinna być wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na aptekę?

Skoro o wymaganiach lokalowych to temat chyba najważniejszy. Odpowiedzi jednak na to pytanie nie odnajdziesz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących warunków, jakie powinien spełniać lokal apteki.

W tym przypadku należy posiłkować się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeśli chodzi o wysokość to pomocny będzie § 72 rozporządzenia. Pomieszczenia do pracy i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

– nie więcej niż 4 osób – wysokość 2,5 m,

– więcej niż 4 osób – wysokość 3,0 m.

Można więc przyjąć, że w aptekach posiadających 2 stanowiska wystarczająca będzie wysokość 2,5 m dla wszystkich pomieszczeń apteki.

Natomiast w aptece z większą ilością stanowisk sprzedaży powinna być to wysokość 3,0 m.

Pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Etapy przekształcenia apteki w spółkę z o.o.

Adam Szurpicki            22 września 2016            Komentarze (0)

Dziś o przekształceniu działalności w spółkę z o.o. w kontekście czynności, które należy wykonać.

Udzielając porady moim klientom odnośnie przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę z o.o., często słyszę pytanie: Jak to technicznie wygląda?

Myślę, że warto o tym napisać, skoro to jedno z najważniejszych zagadnień dla pragnących stworzyć nowe możliwości w prowadzeniu własnego biznesu. Bo na pewnym etapie Twoją odpowiedzialność całym swoim majątkiem należy ograniczyć. Dla osób prowadzących aptekę, to często jedyna opcja do sprzedaży firmy lub rozwoju działalności.

Pamiętaj, że procedura przekształcenia dla przedsiębiorcy posiadającego koncesje czy zezwolenia, to jedyna droga umożliwiająca ich „przejście” na spółkę. Żadna próba wniesienia aportem przedsiębiorstwa sprawy sukcesji nie załatwi. Przekształcona spółka co do zasady jest kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Rozpoczynając te przygodę musisz uzbroić się w cierpliwość. 😉 Zazwyczaj proces trwa kilka miesięcy.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie planu przekształcenia. Na tym etapie będzie konieczna wizyta u notariusza. Tu najważniejsze będzie właściwe przygotowanie załączników do planu. Jakie są to załączniki?

Jest to:

– sprawozdanie finansowe,

– wycena składników majątkowych,

– projekt umowy spółki oraz oświadczenia o przekształceniu.

Kolejnym krokiem jest badanie twojego planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Konieczny jest wniosek o wyznaczenie biegłego skierowany do Sądu Rejestrowego. Do wniosku należy dołączyć opłatę. Sąd przyznaje biegłemu wynagrodzenie za przeprowadzone czynności. Które to Ty opłacasz.

Jeśli biegły w swojej opinii nie stwierdził w dokumentach (głównie księgowych) nieścisłości można odwiedzić Kancelarię Notarialną w celu wciągnięcia do aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu i aktu założycielskiego (umowy spółki).

Pozostaje jedynie wypełnić odpowiednie formularze KRS, załączyć przygotowane uprzednio dokumenty oraz uiścić stosowną opłatę i złożyć je we właściwym miejscowo wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. Właściwość Sądów Gospodarczych (Rejestrowych) ustalana jest dla określonego obszaru np. dzielnic miasta, wskazanych miejscowości.

Po wpisie spółki do KRS powinno automatycznie nastąpić wykreślenie Twojej działalności  z CEIDG. Powinno…. :-) Warto jednak sprawę monitorować i w razie potrzeby samemu złożyć stosowny wniosek.

Po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jesteś jej 100% udziałowcem.

 

Odgrzewany kotlet czy realne zmiany?

Adam Szurpicki            13 września 2016            Komentarze (0)

„Apteka dla aptekarzy” to gorący ostatnio temat. Ministerstwo Zdrowia pragnie wprowadzić rozwiązania, których głównym założeniem jest zagwarantowanie aby minimum 51% udziałów w podmiocie prowadzącym aptekę należało do magistra farmacji. Temat wielokrotnie był przedmiotem dyskusji – od 20 lat. Otarł się również w latach 90-tych o Trybunał Konstytucyjny.

Propozycja Ministerstwa ma pełne poparcie Naczelnej Izby Aptekarskiej.  Tutaj znajdziesz Felieton NRA w piśmie Aptekarz Polski.

Rozwiązanie: dobre czy złe ? Nie będę tego oceniał. Znajdzie z pewnością tylu zwolenników, ilu przeciwników. Jednak regulacja istotna i z pewnością wpływająca znacząco na rynek. Wymuszająca pewne uregulowania. Bardziej dotkliwa dla właścicieli aptek, którzy farmaceutami nie są. Mówię tu przede wszystkim o rozkładzie sił w spółce w zależności od ilość posiadanych udziałów. Przy takim uregulowaniu mogą powstać problemy z uzyskaniem większości, bez udziału farmaceuty. Za to blokowanie przedsięwzięć jest bardzo proste.

Z pewnością warto zastanowić nad obecną formą prawną prowadzenia apteki.

Ministerstwo zapowiadało, że projekt pojawi się w sierpniu 2016 r. Przecież regulacja miałaby obowiązywać  już w roku 2017. Ciekaw jestem, czy to wyłącznie obietnice bez pokrycia?

Wstrzymanie wykonania decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

Adam Szurpicki            07 września 2016            Komentarze (0)

Kontynuując temat decyzji, dziś o instytucji wstrzymania jej wykonania.

Jest to szczególnie istotne w przypadku decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Jeśli Wojewódzki Inspektor nada decyzji rygor natychmiastowej wykonalności musisz ją wykonać „natychmiast”. Cudzysłów jak najbardziej konieczny 😉

W takiej sytuacji niezbędne jest pozyskanie czasu do prawomocnego zakończenia postępowania. Otrzymując taką decyzję masz możliwość złożenia odwołania. Gdy jednak Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzyma w mocy decyzję pozostaje Ci wyłącznie możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zamknięcia biznesu.

Prowadząc aptekę i zatrudniając pracowników zależy Ci na tym aby funkcjonowało to jak najdłużej. Szczególnie wówczas, gdy są podstawy aby decyzję o cofnięciu uchylić. Działalność ta stanowi w większości przypadków główne źródło dochodu.

Tu idealnie sprawdzi się instytucja wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

Sąd administracyjny również może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania całości lub części aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza ich wstrzymanie.

Składając taki wniosek powinieneś wskazać na okoliczności, które przemawiają za wstrzymaniem wykonania decyzji. Istotne jest tu bardzo dobre uzasadnienie i wskazanie, że wykonanie decyzji zagrozi nie tylko Tobie, ale np. Twoim pracownikom i doprowadzi do nieodwracalnych skutków. W konsekwencji: likwidacja działalności. Warto również przedstawić dokumenty księgowe obrazujące sytuację finansową.

Tutaj znajdziesz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd wstrzymał wykonanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Nie zwlekaj !

Adam Szurpicki            31 sierpnia 2016            Komentarze (1)

Słoneczny, piątkowy poranek.

Pomyślałem sobie: sprężę się z pracą i wyjdę z  biura trochę wcześniej. Telefony wykonane, maile wysłane, a więc w drogę. Zabrałem żonę, córkę odebrałem z przedszkola. W pośpiechu odnalazłem atrakcyjne dla dzieci miejsca pod Wrocławiem. Zapakowałem do bagażnika samochodu koszyk piknikowy, koc i kilka przekąsek.

Przejechaliśmy kilka kilometrów i nagle dzwoni telefon. Wzburzony aptekarz potrzebujący pomocy w związku z otrzymaną decyzją. Taki to jednak zawód – nie wiesz, czy dzwoniący do Ciebie klient nie potrzebuje pomocy natychmiastowej. :-)

Jego wzburzenie dotyczyło nałożonej kary pieniężnej pomimo usunięcia niezgodnej z przepisami reklamy jeszcze przed wydaniem decyzji (jak to zwykle bywa).

Pytał: Jak to? Dlaczego mam płacić skoro usunąłem? Jeszcze w takiej wysokości?

Tak pokrótce wyglądała sytuacja – myślę, że dosyć częsta.

Wyjaśniając:

Jeśli wszczynane jest postępowanie przez WIF powinno się ono zakończyć rozstrzygnięciem. Z reguły będzie to decyzja. Gdy postępowanie dotyczy naruszenia przepisów o reklamie, to Wojewódzki Inspektor stwierdza naruszenie i nakazuje zaprzestanie dalszej reklamy oraz nakłada karę pieniężną.

Teraz najważniejsze: Jeśli zaprzestałeś prowadzenia niedozwolonej reklamy (według Inspekcji) to w decyzji w tym zakresie postępowanie będzie umorzone jak bezprzedmiotowe.

Jednak kara pieniężna zostanie nałożona za dokonane naruszenie. Niestety. Szerzej pisałem o tym tu.

Zawsze jednak od decyzji można się odwołać. Bywają uchybienia proceduralne, które umożliwiają uchylenie decyzji przez Głównego Inspektora.

Najważniejsze w tej sytuacji było to, że aptekarz nie zwlekał i zaraz po odebraniu decyzji skontaktował się ze mną. Co często się nie zdarza. :-) Zazwyczaj słyszę: Mamy ostatni dzień na odwołanie!

Rada: nie zostawiać tak ważnych spraw na ostatnią chwilę.

Słońca życzę!