Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

Adam Szurpicki            16 lutego 2016            Komentarze (3)

Dzisiejszy wpis jest typowo informacyjny.

Mam nadzieję, że pamiętasz o jednej z tegorocznych nowości, czyli o Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Piszę o tym, bo minął już dokładnie miesiąc od jego utworzenia (16 stycznia 2016 r.)

Rejestr prowadzony jest przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie – www.ichp.pl

W terminie 60 dni od dnia jego utworzenia, operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, są obowiązani do zapewnienia sporządzenia dla każdego takiego urządzenia lub systemu Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Chodzi o urządzenia i systemy zainstalowane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881) tj. przed dniem 10 lipca 2015 r.

Wykaz substancji zubożających warstwę ozonowa (SZWO) odnajdziesz na: www.ichp.pl/szwo lub fluorowanych gazów cieplarnianych na: www.ichp.pl/f-gazy

Czy ten obowiązek dotyczy aptek?

Zachęcam abyś zapoznał się z Komunikatem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Prezes uspokaja w nim jednocześnie, że obowiązek ten w zasadzie nie będzie tyczył się aptek, ponieważ z reguły urządzenia, jakie znajdują się w aptekach, nie są napełniane czynnikiem chłodzącym w ilości przekraczającej 3 kg.

Jednak powinieneś sprawdzić na tabliczce znamionowej urządzenia rodzaj i masę środka chłodniczego lub czynnika podlegającego rejestracji. Jeśli chodzi o klimatyzatory – informację odnajdziesz na jednostce centralnej znajdującej się na zewnątrz pomieszczenia.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna od 600 do 3 000 zł

Przedsiębiorco ! Komu przekażesz swój biznes?

Adam Szurpicki            11 lutego 2016            Komentarze (1)

Wszystko ma swój początek i koniec. Tak jak szkoła, czy dobra zabawa, ale Twój biznes nie musi.

Przeczytałem ostatnio jeden z lepszych tekstów o czasie, którego mamy coraz mniej i jak istotne jest jego pełne wykorzystanie. Do cna – każdej sekundy, bo już drugi raz jej nie przeżyjemy. Autorem jest Maciej Gnyszka. Serdecznie polecam tego allegrowicza i jego wpisy. Może znajdziesz tam coś dla siebie. :)

Pomyśl, zastanów się: Co chciałbyś aby po Tobie pozostało, gdyby to był ostatni dzień życia. No właśnie- co? Myślę, że większość z nas przedsiębiorców (lub osób zamierzających rozpocząć przygodę z biznesem) chciałoby aby to, nad czym pracowali przez lata nadal funkcjonowało. To czemu się poświęciłeś bezgranicznie, czasem kosztem rodziny i bliskich, nie może przecież przestać istnieć w jednej sekundzie.

Tutaj dotykamy jednej z najważniejszych uważam kwestii prawnych czyli dziedziczenia.

Pamiętaj, nie tyczy się to przecież wyłącznie osób w podeszłym wieku i nie ogranicza do mieszkania, którego jesteś właścicielem. :)

Tak jak planujesz swój dzień, tydzień, czy cele do osiągnięcia (a jeśli tego nie robisz-zacznij) to powinieneś zaplanować kto będzie kontynuatorem Twojego dzieła.

W tym miejscu zastanów się: Czy obecna forma prowadzenia działalności gospodarczej np. jednoosobowa działalność gospodarcza jest odpowiednia. Przemyśl, czy nie powinieneś może założyć spółki kapitałowej lub zwyczajnie dokonać przekształcenia obecnej formy prawnej?

Kolejny temat do przemyśleń, gdy już prowadzę działalność w formie spółki handlowej: co jest w umowie na temat dziedziczenia udziałów? Z pewnością dawno do niej nie zaglądałeś, a może się nie zastanawiałeś nigdy co się stanie z Twoimi udziałami, gdy Ciebie zabraknie.

Zachęcam pomyśl zawczasu, kilka korekt i można spać spokojnie .

Przechodząc do tematyki aptek. :)

W przypadku aptek prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych zezwolenie wygasa z chwilą śmierci osoby fizycznej.

I tu powinieneś się koniecznie zastanowić czy ta forma prowadzenia biznesu jest odpowiednia.

Ustawodawca przewidział pewną możliwość. Otóż zezwolenie nie wygaśnie jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci następca prawny wystąpi do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zmianę danych w zezwoleniu.

Jedna mała kwestia. Musi to być osoba spełniająca pewne wymagania ustawowe.

I tu przechodzimy do sedna. Czy masz w najbliższej rodzinie taką osobę? Może Twoje dzieci lub mąż/żona nie mają wykształcenia farmaceutycznego. Mają inne plany życiowe i zawodowe.

Jak widzisz odpowiednia forma prawna dla apteki jest bardzo ważna. Przyjęcie pewnych rozwiązań może zaoszczędzić wiele trosk.

Chociażby związanych z ewentualną sprzedażą firmy i spieniężenia tego, na co pracowałeś przez wiele lat lub dekad.

Reklama produktu leczniczego kierowana do dzieci

Adam Szurpicki            23 stycznia 2016            Komentarze (1)

Dzieci. Temat tak rozległy – szczególnie dla rodzica. Gdy się jest matką, ojcem, babcią lub dziadkiem postrzeganie małych pociech jest inne. Usłyszałem kiedyś, że rodzice są od wychowania, a dziadkowie od rozpieszczania. Ja wychowuję i rozpieszczam. :)

Jedno jest pewne każdy chce dla dzieci jak najlepiej i pragnie ustrzec je od krzywdy.

No właśnie, a co ma wspólnego ze sobą dziecko i prawo farmaceutyczne? Ma. I Jeszcze wprost się do tego odnosi (art. 53 ust. 3 prawa farmaceutycznego). Przecież tyle reklam dotyczy dzieci, pomyślisz. No właśnie, ale w tej materii obowiązuje zakaz kierowania do dzieci reklam produktu leczniczego, jak również nie może ona zawierać żadnego elementu, który do nich się odnosi.

Przyczynami jest sugestywność i uleganie wpływom perswazji. Ale kogo w takiej sytuacji będziemy uważali za dziecko?

W ustawie definicji nie znajdziemy. Czym się wtedy posiłkować?  No właśnie. Tu dotykamy sedna problemu. Wykorzystanie pojęcia osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych nie rozwiąże jednak problemu.

Przecież decydującą w przypadku reklamy jest dojrzałość, naiwność lub samodzielność myślenia. To wszystko nabywa się z wiekiem.

Były próby ustalenia momentu granicznego lat trzynastu. Czy słuszne? Tak sztywnego rozgraniczenia nie da się ustalić. Na marginesie – rodzice mają czasem bardzo subiektywne postrzeganie dziecka. :) Nie można przecież zapomnieć, że między 13 a 18 rokiem życia bywa różnie z „nastrojem”. Więc może powinna być to granica pełnoletności?

W drodze przykładu: kolorowanka i komiks Łosia Mucosia zostały uznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego za niedozwoloną reklamę.

Co sądzisz o syropach dla dzieci, gdzie gratisowo dołączone są kody do audiobooków?

Zmiany we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Adam Szurpicki            22 stycznia 2016            Komentarze (0)

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, mam kilka podstawowych informacji.

Wraz z nowym rokiem uległa zwiększeniu opłata za jego wydanie. Obecnie wynosi 9 250 zł (zmiana zezwolenia to wydatek 1 850 zł).

Z dniem 12 grudnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, co spowodowało, że uległy zmianie informacje, które jesteś zobowiązany podać we wniosku.

Wytłuściłem dane, których nie było w poprzedniej wersji ustawy.

Ubiegając się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki składasz wniosek zawierający:

1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;

2) numer NIP oraz numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;

3) numer we właściwym rejestrze;

4) wskazanie adresu apteki;

5) nazwę apteki, o ile taka występuje;

6) datę podjęcia działalności;

7) datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek;

8) dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, jeśli apteka takie posiada;

9) dni i godziny pracy apteki

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki powinieneś dołączyć odpowiednie załączniki. Tak jak poprzednio, należy podać imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.

Dodatkowo, oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kierownikowi apteki, musisz wskazać  jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

We wspomnianej ustawie tak o to zdefiniowano ten identyfikator:

Identyfikator pracownika medycznego stanowi numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru prawa wykonywania zawodu, numer PESEL. W przypadku osób, którym nie nadano numeru prawa wykonywania zawodu oraz numeru PESEL, identyfikator pracownika medycznego stanowi numer identyfikacyjny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 18.

 

Rocznica Legalnej Apteki

Adam Szurpicki            20 stycznia 2016            Komentarze (0)

Minął kolejny rok. Nie tylko kalendarzowy, ale i  pierwszy rok mojego blogowania.

Dokładnie 11 stycznia 2015 zamieściłem pierwszy wpis. :)

Warto go krótko podsumować.

Na początku dziękuję Ci za to, że go odwiedzasz (niektórzy regularnie). Trafiałeś tu z innych portali np. lexmonitor, znamswojeprawo lub rynekaptek. Jednak główne źródło odesłań to „Wujek” Google.

Jeśli chodzi o poczytność, to oczywiście z każdym miesiącem i wpisem liczba odwiedzin bloga się zwiększała.

To jest 10 najbardziej popularnych wpisów w roku 2015:

  1. Apteka ogólnodostępna – wymagania lokalowe,
  2. Zmiana formy działalności a zezwolenie na prowadzenie apteki
  3. Otwarcie apteki. Od czego zacząć?
  4. Przekształcenie apteki w spółkę z o.o.
  5. Niezależność pośrednika w obrocie produktami leczniczymi
  6. Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne
  7. O mnie
  8. Przekształcenie apteki prowadzonej w formie jednoosobowej działalności w spółkę jawną
  9. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  10. Likwidacja apteki. Czy to konieczność?

Numer 1 zdominował pozostałe. Miał on aż czterokrotnie więcej wyświetleń niż wpis z drugiej pozycji. Jak widać wpisy, które się cieszyły szczególnym powodzeniem dotyczyły przekształceń, a także wymagań co do prowadzenia aptek.

Z naszych spotkań wynikało, że przekształcenie działalności np. w spółkę z o.o. wynikało z potrzeby sprzedaży apteki lub kontynuacji działalności przez osoby bliskie.

Dzwoniliście, pisaliście i spotykaliście się ze mną. Cieszy to niezmiernie. Jednocześnie oznacza, że ten blog stanowi most dzięki, któremu możemy się poznać bliżej.

Jak widać zakładka „O mnie” również cieszyła się popularnością. To potwierdza tylko, jak jest ważna. Przecież każdy z nas lubi wiedzieć z kim nawiązuje współpracę, mieszka po sąsiedzku lub pracuje. To naturalne.

Zawodowo, był to dla mnie rok szczególnie pracowity, ale i dający pełnię satysfakcji. Nie wszystkie sprawy były oczywiste. Jednak to one obdarzają nas największym doświadczeniem. Nie zawsze się wygrywa, jak to w życiu. Jednak można ograniczyć znacznie negatywne konsekwencje działań, np. jeśli chodzi o dotkliwe kary Wojewódzkich Inspektorów.

Także…. z „radcą/adwokatem bezpieczniej”. :) Wystarczy czasem zwykła porada.

Mam nadzieję, że w kolejnym roku znajdziesz również pomocne informacje i może będziemy mieli okazję się poznać. Na co oczywiście liczę.

Jeszcze raz dziękuję Ci za ten wspólny pierwszy rok!