Dwie apteki w jednym lokalu

Adam Szurpicki            01 grudnia 2016            Komentarze (0)

To było w styczniu. Znaczy w połowie stycznia. Właściwie w drugiej połowie stycznia. Byłem w Szklarskiej Porębie, a może w połowie drogi z Wrocławia do Szklarskiej. :)

Tak mi się przypomniały kultowe teksty z Rejsu. Nie wiem czy powstaną jeszcze takie filmy, które oprócz klimatu będę wręcz nafaszerowane humorystycznymi tekstami powtarzanymi prze kolejne pokolenia. Do kultowych filmów (przynajmniej dla mnie) można dodać Nic śmiesznego. Dziś jednak nie o kinematografii a lokalu dla apteki.

Z początkiem roku skontaktował  się ze mną farmaceuta, któremu zależało na wniesieniu do istniejacej spółki jawnej przedsiębiorstwa w postaci apteki. Prowadził ją w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Z taką sytuacją spotykam się często. Muszę wówczas z przykrością rozwiać wszelkie oczekiwania.

Niestety wnosząc aptekę do jakiejkolwiek spółki zezwolenie nie przejdzie. Następstwo nie nastąpi. Skutek: przeniesiesz wyłącznie majątek,  ewentualnie innego rodzaju zezwolenia. Gdy już nastąpi etap pogodzenia się z rzeczywistością i minie etap wyparcia, zaczynamy snuć różne scenariusze jak sytuację rozwiązać. Wszystko skupia się na jednej rzeczy – momencie uzyskania zezwolenia na spółkę.

Co mam zrobić? Zamknąć działalność i czekać na uzyskanie nowego zezwolenia? Farmaceuta uzyskał taką złotą radę w Wojewódzkim Inspektoracie: ,,proszę wystąpić o wygaśnięcie zezwolenia i wystąpić o nowe zewolenie na spółkę jawną.” Trwa to przecież dłużej niż tydzień. Jak ma zarobkować? Zaproponowałem wystąpienie o zezwolenie dla spółki,  a do czasu jego uzyskania prowadzenie aktualnej działalności. Nie wiem czy farmaceuta skorzystał z mojej rady.

Jednak odnalazłem w sieci informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny poniekąd poruszył ten temat. Sprawa nie była identyczna. Sąd stwierdził, że gdyby nawet w lokalu gdzie ma być prowadzona apteka prowadzona jest aktualnie działalność gospodarcza (np. inna apteka), to nie dyskwalifikuje wystąpienia z wnioskiem o udzielenia zezwolenia. Jest to ewentualnie kwestia czynności sprawdzających organu.

Nigdzie w przepisach nie ma obowiązku przedstawienia faktycznej możliwości korzystania z lokalu, a wyłącznie istnieje obowiązek przedstawienia tytułu prawnego do lokalu. Przecież składając wniosek o wydanie zezwolenia wpisujemy datę  podjęcia działalności, a jeśli jest to ściśle związane z opuszczenie lokalu przez osobę obecnie prowadzącą działalność, to nie powinno stanowić przeszkody.

Jeśli rzeczywiście organ wymaga faktycznego dysponowania lokalem,  powinien to zweryfikować. Gdyby jednak miał odmówić wydania zezwolenia to konieczne jest właściwe uzasadnienie wydanej decyzji.

Podsumowując, jest możlwość wystąpienia z wnioskiem o  wydanie zezwolenie na prowadzenie apteki, gdy innym podmiot prowadzi ją aktualnie pod tym samym adresem.

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego

Adam Szurpicki            19 listopada 2016            Komentarze (0)

Moi drodzy. Zdecydowanie widać Wasze zainteresowanie ostatnimi projektami nowelizacji prawa farmaceutycznego. Nie dziwi mnie to. :-) Przekłada się to oczywiście na otrzymane przeze mnie wiadomości i telefony. Dlatego stwierdziłem, że napisze klika słów o projektowanych zmianach.

Może planujesz otwarcie apteki lub już złożyłeś wniosek o wydanie zezwolenia. Wszystko przeciąga się bo czekasz na zakończenie robót budowlanych celem przystosowania lokalu pod aptekę lub zwyczajnie  musisz uzupełnić braki wniosku. Oczekujesz na decyzję. A tu dość istotna zmiana przepisów. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało ?

Jedną z najważniejszych zapowiadanych zmian jest forma prawna, w której dopuszczalne jest prowadzenie apteki.

W projekcie z dnia 20 października 2016 r., który znajdziesz np. tu, mamy takie możliwości:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka jawna, w której wspólnikami są wyłącznie farmaceuci,
  • spółka partnerska, w której partnerami wyłącznie są farmaceuci,
  • spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie farmaceuci.

Jak widać brak jest spółek kapitałowych. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że ta forma prowadzenia działalności powoduje powstawanie wiele negatywnych następstw.

Przedmiotem działalności tych podmiotów może być wyłącznie prowadzenie aptek.

Dodatkowo wnioskodawca, komplementariusz, komandytariusz, wspólnik oraz partner spółki, która złożyła wniosek o zezwolenie nie może np. wchodzić w skład organów spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmujących się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi. Są jeszcze inne ograniczenia. Znajdziesz je w treści projektu.

Zwróć także uwagę, że zezwolenia nie uzyskasz jeśli prowadzisz już co najmniej 4 apteki.

Teraz o ograniczeniach demograficznych i terytorialnych . To dopiero zmiana.

Jeśli liczba mieszkańców w dniu składania wniosku w danym województwie w przeliczeniu na jedną aptekę jest mniejsza niż 3000,  zezwolenia się nie wydaje.

Choć nie stosuje się tej zasady, gdy odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej  funkcjonującej ogólnodostępnej apteki, liczona w linii prostej, wynosi co najmniej 1000 metrów.

W uzasadnieniu projektu podano przykładowo Państwa, w których ograniczenie demograficzne już obowiązuje. W porównaniu z proponowanymi zmianami nie wygląda to źle.

Zanim przepisy zaczną obowiązywać upłynie trochę czasu. Przede wszystkim aby w takim kształcie nowela weszła w życie, musiałaby być przyjęta przez Sejm i Senat bez poprawek. Fakt, że obecnie kolejne zmiany przepisów  „produkuje” się w ekspresowym tempie.

Wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na aptekę

Adam Szurpicki            28 września 2016            Komentarze (1)

Do niniejszego wpisu zainspirowało mnie pytanie Pana Mikołaja pod wpisem Apteka ogólnodostępna – wymagania lokalowe.

Zapytał: Jaka powinna być wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na aptekę?

Skoro o wymaganiach lokalowych to temat chyba najważniejszy. Odpowiedzi jednak na to pytanie nie odnajdziesz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących warunków, jakie powinien spełniać lokal apteki.

W tym przypadku należy posiłkować się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeśli chodzi o wysokość to pomocny będzie § 72 rozporządzenia. Pomieszczenia do pracy i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

– nie więcej niż 4 osób – wysokość 2,5 m,

– więcej niż 4 osób – wysokość 3,0 m.

Można więc przyjąć, że w aptekach posiadających 2 stanowiska wystarczająca będzie wysokość 2,5 m dla wszystkich pomieszczeń apteki.

Natomiast w aptece z większą ilością stanowisk sprzedaży powinna być to wysokość 3,0 m.

Pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Etapy przekształcenia apteki w spółkę z o.o.

Adam Szurpicki            22 września 2016            Komentarze (0)

Dziś o przekształceniu działalności w spółkę z o.o. w kontekście czynności, które należy wykonać.

Udzielając porady moim klientom odnośnie przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę z o.o., często słyszę pytanie: Jak to technicznie wygląda?

Myślę, że warto o tym napisać, skoro to jedno z najważniejszych zagadnień dla pragnących stworzyć nowe możliwości w prowadzeniu własnego biznesu. Bo na pewnym etapie Twoją odpowiedzialność całym swoim majątkiem należy ograniczyć. Dla osób prowadzących aptekę, to często jedyna opcja do sprzedaży firmy lub rozwoju działalności.

Pamiętaj, że procedura przekształcenia dla przedsiębiorcy posiadającego koncesje czy zezwolenia, to jedyna droga umożliwiająca ich „przejście” na spółkę. Żadna próba wniesienia aportem przedsiębiorstwa sprawy sukcesji nie załatwi. Przekształcona spółka co do zasady jest kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Rozpoczynając te przygodę musisz uzbroić się w cierpliwość. 😉 Zazwyczaj proces trwa kilka miesięcy.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie planu przekształcenia. Na tym etapie będzie konieczna wizyta u notariusza. Tu najważniejsze będzie właściwe przygotowanie załączników do planu. Jakie są to załączniki?

Jest to:

– sprawozdanie finansowe,

– wycena składników majątkowych,

– projekt umowy spółki oraz oświadczenia o przekształceniu.

Kolejnym krokiem jest badanie twojego planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Konieczny jest wniosek o wyznaczenie biegłego skierowany do Sądu Rejestrowego. Do wniosku należy dołączyć opłatę. Sąd przyznaje biegłemu wynagrodzenie za przeprowadzone czynności. Które to Ty opłacasz.

Jeśli biegły w swojej opinii nie stwierdził w dokumentach (głównie księgowych) nieścisłości można odwiedzić Kancelarię Notarialną w celu wciągnięcia do aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu i aktu założycielskiego (umowy spółki).

Pozostaje jedynie wypełnić odpowiednie formularze KRS, załączyć przygotowane uprzednio dokumenty oraz uiścić stosowną opłatę i złożyć je we właściwym miejscowo wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. Właściwość Sądów Gospodarczych (Rejestrowych) ustalana jest dla określonego obszaru np. dzielnic miasta, wskazanych miejscowości.

Po wpisie spółki do KRS powinno automatycznie nastąpić wykreślenie Twojej działalności  z CEIDG. Powinno…. :-) Warto jednak sprawę monitorować i w razie potrzeby samemu złożyć stosowny wniosek.

Po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jesteś jej 100% udziałowcem.

 

Odgrzewany kotlet czy realne zmiany?

Adam Szurpicki            13 września 2016            Komentarze (0)

„Apteka dla aptekarzy” to gorący ostatnio temat. Ministerstwo Zdrowia pragnie wprowadzić rozwiązania, których głównym założeniem jest zagwarantowanie aby minimum 51% udziałów w podmiocie prowadzącym aptekę należało do magistra farmacji. Temat wielokrotnie był przedmiotem dyskusji – od 20 lat. Otarł się również w latach 90-tych o Trybunał Konstytucyjny.

Propozycja Ministerstwa ma pełne poparcie Naczelnej Izby Aptekarskiej.  Tutaj znajdziesz Felieton NRA w piśmie Aptekarz Polski.

Rozwiązanie: dobre czy złe ? Nie będę tego oceniał. Znajdzie z pewnością tylu zwolenników, ilu przeciwników. Jednak regulacja istotna i z pewnością wpływająca znacząco na rynek. Wymuszająca pewne uregulowania. Bardziej dotkliwa dla właścicieli aptek, którzy farmaceutami nie są. Mówię tu przede wszystkim o rozkładzie sił w spółce w zależności od ilość posiadanych udziałów. Przy takim uregulowaniu mogą powstać problemy z uzyskaniem większości, bez udziału farmaceuty. Za to blokowanie przedsięwzięć jest bardzo proste.

Z pewnością warto zastanowić nad obecną formą prawną prowadzenia apteki.

Ministerstwo zapowiadało, że projekt pojawi się w sierpniu 2016 r. Przecież regulacja miałaby obowiązywać  już w roku 2017. Ciekaw jestem, czy to wyłącznie obietnice bez pokrycia?