Jak RODO wpłynie na działalność apteki ?

Adam Szurpicki            30 grudnia 2017            Komentarze (0)

Drogi farmaceuto, musisz wiedzieć, że unijne rozporządzenie, które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio.

Co to oznacza dla Ciebie?

RODO wprowadza obowiązek informacyjny względem osób, których dane będą gromadzone.

Pojawi się przykładowo obowiązek komunikowania naruszeń organowi nadzorczemu i nowe obowiązki związane z dokumentowaniem czynności przetwarzania danych.

Czasu na dostosowanie Twojej działalności do wymagań wynikających z RODO jest coraz mniej.

Za nieprzestrzeganie nowych regulacji prawnych grożą wysokie kary pieniężne.

Regulacja wprowadza np.  możliwość czasowego lub całkowitego ograniczenia lub zakazu przetwarzania danych.

Celem dostosowania się do zmian powinieneś przede wszystkim przeprowadzić wewnętrzny audyt. Czyli dokonać przeglądu i inwentaryzacji danych, które są przetwarzane w aptece na chwilę obecną.

To nie tylko dane przetwarzane w systemie informatycznym, ale także dane znajdujące się w dokumentach papierowych.

Aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z przepisami prawa, administrator danych powinien działać na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą lub na ustawowej podstawie przetwarzania danych.

Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych zostanie jednak wkrótce uchylona, a podstawy dopuszczalnego przetwarzania danych osobowych będzie regulować RODO.

Jeżeli po przeprowadzonym audycie okaże się, że cele, dla których  dane osobowe zostały zebrane zostały już zrealizowane, a jednocześnie nie zachodzi ważna podstawa prawna uzasadniająca ich dalsze przetwarzanie, to powinny one zostać usunięte lub skutecznie zanonimizowane. Dalsze przetwarzanie takich danych po dniu 25 maja 2018 r. RODO będzie stanowić naruszenie.

Należy pamiętać, aby dane osobowe nie były przetwarzane dłużej niż jest to obiektywnie uzasadnione.

W przypadku aptek internetowych właściwie zrealizowany obowiązek informacyjny jest szczególnie istotny. Stwarzają one przecież możliwość składania zamówień na odległość. Apteki te zbierają więcej danych osobowych swoich klientów niż apteki prowadzące sprzedaż bezpośrednią.

Od dnia 25 maja 2018 r. każda osoba, której dane dotyczą, zyska szeroki katalog uprawnień.

Będzie mogła wystąpić nie tylko o informację, czy jej dane są przetwarzane przez konkretnego administratora i uzyskać dostęp do swoich danych, ale także do otrzymania kopii jej danych osobowych, które są przetwarzane.

Osoby, której dane dotyczą, będzie uprawniona także do uzyskania szczegółowych informacji związanych z przetwarzaniem jej danych, w tym informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie będzie to możliwe o kryteriach ustalania tego okresu.

Regulacja wprowadza także instytucję  „prawa do bycia zapomnianym”.

Często prowadząc działalność korzystasz z usług innych podmiotów. W wielu przypadkach wiąże się to z powierzeniem przetwarzania danych osobowych np. w celu obsługi kadrowej lub rachunkowej.

W tej specyficznej działalności, odpowiedni wybór usługodawcy powinny wiązać się z daleko  posuniętą starannością, ponieważ przetwarzasz dane o stanie zdrowia pacjentów. Są tzw. dane sensytywne i podlegają szczególnej ochronie. Udostępnienie danych podmiotom nieuprawnionym, może wiązać się z odpowiedzialnością.

Przepisy RODO stawiają surowsze wymagania w zakresie powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi (tzw. procesorowi) niż dotychczas.

Administrator danych będzie mógł korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Nowa regulacja wymusza opracowanie stosownej dokumentacji, wprowadzenia nowych zasad postępowania. To także konieczność przeszkolenia pracowników apteki.

Do ochrony danych osobowych będę jeszcze wracał. 🙂

Prawo w transplantacji !

Adam Szurpicki            14 listopada 2017            Komentarze (1)

Chcąc dołączyć do grona osób polecających inne blogi prawnicze, chciałbym dziś wspomnieć o jednym z blogów należących do naszej web.lexowej społeczności.

Jest to blog Anety Walecznej (jak to mówi nasz blogowy GURU Rafał Chmielewski), znaczy mec. Anety Sieradzkiej.

Mam nadzieję, że nikt  z Szanownych się nie obrazi. 🙂

Blog znajduje się pod adresem: www.prawowtransplantacji.pl.

Autorka prowadzi jeden z najbardziej poczytnych blogów. Dodatkowo przeciera szlaki, burzy porządek i otwiera oczy wielu (nawet prawników) w kwestiach tak istotnych jak transplantacja.

To miejsce warte odwiedzenia przez każdego.

To lekkość słowa pisanego i otwarty umysł stoi za sukcesem Anety Sieradzkiej. Oczywiście na każdej płaszczyźnie.

Wartościowych treści jest więcej. Myślę, że to nie ostatni wpis z moją rekomendacją.

Czytajcie, bo warto !!!

 

Czy leci z nami kierownik apteki ?

Adam Szurpicki            04 października 2017            Komentarze (0)

Przewrotny tytuł. Oczywiście zaczerpnięty z tytułu znanego filmu.

Chciałbym  znowu poruszyć ten temat. Oczywiście przypadek zaczerpnięty z życia 😉

Pracowity dzień w aptece. Magister farmacji i technik obsługujący pacjentów. Kolejka długa wprost proporcjonalnie do atmosfery i westchnień ludzkich. Wiadomo – każdemu się śpieszy, a tu Pani „mająca czas” ze stoickim spokojem prosi o kolejne medykamenty i jeszcze dopytuje: a jak często, ile, a czy na czczo? Czy mogę tylko jeden listek… Czy jest coś tańszego? Dzień jak co dzień.

Jednak w pewnej chwili z goła pozorny ład zaburza kontrola z WIF. Dzień dobry…

Jesteśmy pracownikami Inspekcji…

Przechodząc do sedna. Kontrola doraźna. Z uwagi na otrzymane zawiadomienie o nieprawidłowościach występujących w aptece.

Już się robi nerwowo. Przy okazji dowiadujesz się jaki jest jej zakres. Dodatkowo kontrola jest przeprowadzona w związku z otrzymaną od „osoby życzliwej” informacją , że w Twojej aptece dzieje się źle.

Kontrola nie wykazuje nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, ale Inspektor w protokole kontroli stwierdza, że w czasie otwarcia apteki nie ma osoby spełniającej wymagania z art. 92 prawa farmaceutycznego [W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1496)]

Dość częsta sytuacja. Przecież mogłeś wyjść na chwilę. Odebrać dziecko z przedszkola. Zwykle godzinkę lub dwie nie ma Cię w aptece.

Ja się wówczas zachować?

Przede wszystkim uprzedź pracowników jak w takich sytuacjach postępować.

Czyli jak ? – zapytasz.

Muszą być w miarę przytomni i zapytać o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Takie upoważnienie powinno posiadać określony przedmiot kontroli i jej zakres. Jeśli Cię zaszczyci sam Wojewódzki Inspektor o upoważnienie możesz nie pytać. 😉

Twoi pracownicy (lub Ty sam) muszą zwracać uwagę na prawidłowe jej przeprowadzenie.

Będziesz miał tylko 7 dni na ewentualne zastrzeżenia do protokołu z przeprowadzonej kontroli. Musisz się dowiedzieć jak przebiegła kontrola podczas Twojej nieobecności. Oczywiście podnoszone argumenty w zastrzeżeniach do temat na osobny wpis.

Warto również wspomnieć o tym, że jeśli kontrolujący pracownik Inspektoratu wychodzi poza zakres kontroli widniejący w upoważnieniu powinien uzyskać nowe upoważnienie. Zgodnie z art. 79a ust. 8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Wyjątek od zasady doręczenia upoważnienia dotyczy przypadków szczególnych tj. gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Wówczas osoba przeprowadzająca kontrolę przed podjęciem czynności okazuje jedynie legitymację służbową.

To wszystko jest istotne. Kontrola nie może naruszać obowiązujących przepisów. Jeśli do tego dojdzie musisz o tym napisać w swoich zastrzeżeniach.

Zastrzeżenia to rzecz niezwykle istotna. Jeśli chcesz powołać się na pewne okoliczności w odwołaniu musisz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień. Gdy tego nie zrobisz żaden organ administracji lub sąd nie uwzględni okoliczności faktycznych, których nie przywowłałeś w zastrzeżeniach.

Bądź świadomym farmaceutą!

Co w trawie piszczy ?

Adam Szurpicki            10 czerwca 2017            2 komentarze

Dawno nie opublikowałem tu żadnego wpisu.

Choć z pewnością wiesz, że swoją uwagę skoncentrowałem na drugim blogu: noweprawofarmaceutyczne. Zwyczajnie jest to okres dla mnie bardzo pracowity. Zainteresowanie zmianami i skutkami dla Ciebie wyszły na pierwszy plan.

Wspieram (Was) aptekarzy w tym niełatwym okresie jak tylko mogę.

Ostatnie miesiące to istny farmaceutyczny szał. Im bliżej terminu do wejścia w życie „apteki dla aptekarza”, tym jeszcze więcej kontaktów z Twojej strony i dzielenia się obawami, roztargnieniami lub zwyczajnie potrzebą uzyskania potwierdzenia słuszności podjętych decyzji. Przede wszystkim to okres, w którym nawiązywaliśmy różnego rodzaju współpracę.

Dodatkowo, uzupełnieniem są kontakty ze strony mediów i prośba o krótki komentarz lub wypowiedź.

Z tego miejsca chciałbym podziękować za przemiłą rozmowę w audycji na żywo Radio Puławy 24. Rozmawialiśmy o nowelizacji i jej skutkach dla pacjentów oraz samych przedsiębiorców prowadzących apteki.

Bardzo dziękuję także za kontakt ze strony Pani Marty Walendzik, która jest dziennikarką w Newsweek Polska. Choć moja wypowiedź była tylko krótkim uzupełnieniem publikacji dotyczącej recepty na pigułkę „dzień po”. Link do artykułu znajdziesz tu.

Ponadto w maju wyraziłem swoją opinię o nowelizacji prawa farmaceutycznego dla portalu Farmacja Praca. Jest on także od niedawna oficjalnym Partnerem tego bloga. Link do strony jest tutaj.

Dzieje się dużo.

Serdeczności!

Nowelizacja prawa farmaceutycznego weszła w życie!

Adam Szurpicki            01 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Stało się! Nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne już obowiązuje.

Posłowie w piątek przegłosowali projekt. Odbyło się drugie czytanie, a następnie trzecie. Skrócono vacatio legis do 1 dnia.

Podział głosów: 260 za , 170 przeciw, 30 się wstrzymało.

Marszałek Sejmu złapał w garść ustawę i czym prędzej pobiegł aby złożyć ją w Senacie. Chciał zdążyć przed 16.00. 😉 Dobrze, że miał krótkie spodenki w gabinecie i buty. Dodam, że biega regularnie. Czas pokonania kilometra poniżej 3 minut.

Senat w nadzwyczajnej procedurze, bez posłów opozycji przyjął ustawę bez poprawek. Trzeba było zostać po godzinach. Jak trzeba, to trzeba. Czego się nie robi dla sprawy.

Już o godzinie 18.00 Pan Prezydent miał ją na biurku. Bez wahania i wątpliwości podpisał ustawę. Choć z problemami.

W piórze pękła stalówka i zaszła konieczność zakupienia nowego. Szybka wyprawa pracownika Kancelarii do sklepu i jest nowe. Tym razem udało się podpisać. Powstał jednak kleks. Trzeci podpis był nienaganny.

Szybciutko publikacja i dziś ustawa wchodzi w życie.

P.S. Prima aprilis!! Mam nadzieję, że nikt nie potraktował tego wpisu na serio. 😉