Sprzedaż (kupno) apteki prowadzonej w formie sp. z o. o.- udziałów czy przedsiębiorstwa?

Adam Szurpicki            13 kwietnia 2019            Komentarze (0)

Ostatnio wiele się dzieje, jeśli chodzi o sprzedaż i kupno aptek. Widać wyraźne ożywienie na rynku.

Otrzymuję wiele telefonów i wiadomości dotyczących transakcji przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Tym bardziej, że umowę na podstawie której doszło do sprzedaży przedkładasz do WIF.

Nie wspominam już o kwestiach podstawowych. Dobra umowa to bezpieczeństwo. Musi być jednak dostosowana do specyficznej transakcji jaką jest przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki. Niestety bywają błędy nieodwracalne.

Jak to wygląda ze spółką z o.o.?

Jedna rzecz podstawowa: Nadal możesz nabyć udziały w takiej spółce, jak każdej innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednak w dalszej perspektywie możesz być w pewien stopniu ograniczony. 😉 Tak mówią niektórzy. Choć ja mam swoje stanowisko w sprawie.

Niby zwykle nabycie/zbycie udziałów, jednak to nie jest tradycyjna spółka z o. o. Tu zawsze będą niuanse w kontekście działalności aptecznej. Dlatego warto do takiej transakcji dobrze się przygotować i nie bagatelizować sprawy.

Wchodzisz do spółki działającej, przestojów nie ma. Co jest niezaprzeczalną zaletą. Dla niektórych obawą. Wchodząc do spółki powinieneś zrobić podstawowy audyt. Łatwo jest kupić, tylko czy warto kupować kota w worku?

Dlatego wielkie sieci jeśli kupują, to zazwyczaj spółki z o.o. np. powstałe z przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Często odmawiają kupna apteki od farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność. Bo spółkę to chętnie kupią, jak nie będzie zbytnio zadłużona. Trudno też się im dziwić.

Druga opcja to nabycie apteki jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy prawo farmaceutyczne.

Klasyczne przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zgodnie z art. 104a prawo farmaceutyczne. Musisz być farmaceutą. W wielu przypadkach to przecież nie przeszkoda. Chcesz pójść na swoje (kupić kolejną aptekę), jesteś magistrem i masz odpowiednie środki.

Sposoby są więc dwa. Każdy inny i każdy ma wady oraz zalety. Choć zawsze musisz pamiętać o obowiązku odprowadzenia podatku. Nie zawsze dana transakcja może okazać się korzystna z punktu widzenia ich wysokości.  W zależności: kupujesz, czy sprzedajesz? A może to kwestia zasadnicza – czy jesteś farmaceutą ? 🙂

Do następnego wpisu!

 

Łączenie działalności leczniczej z obrotem produktami leczniczymi – kilka słów o zakazie

Adam Szurpicki            08 kwietnia 2019            Komentarze (0)

W ubiegłym roku ustawą o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 czerwca 2018 r.  wprowadzono zakaz łączenia kilku działalności gospodarczych, w ramach których dany podmiot może nabywać produkty lecznicze.

Jednym z zakazów, jest zakaz łączenia prowadzenia apteki ogólnodostępnej z wykonywaniem działalności leczniczej.

Dotyczy on także:

  1. hurtowni farmaceutycznej (lub produktów leczniczych weterynaryjnych),
  2. punktów aptecznych,
  3. pośredników w obrocie produktami leczniczymi.

Wprowadzono czas na dostosowanie się (1 sierpnia 2019 r.), w trakcie którego należy się określić i wybrać jedną z działalności.

Gdy nie dokonasz wyboru, to sankcją będzie wykreślenie z rejestru.

Ograniczenia znalazły odzwierciedlenie w konkretnych zapisach obu ustaw – prawo farmaceutyczne i o działalności leczniczej.

Więcej o zakazie napisałem na moim drugim blogu.

Zachęcam Cię abyś również tam zaglądał.

Brak kierownika = panika!

Adam Szurpicki            26 marca 2019            Komentarze (0)

Pełno było w ostatnim czasie doniesień medialnych.

Naczelny  Sąd Administracyjny zakwestionował zastępstwo podczas nieobecności kierownika przez farmaceutę, którego staż nie wynosił tyle, ile konieczny dla osoby, która może taką funkcję pełnić.

Sąd podkreślił, że naruszeniem prawa jest brak obecności w aptece farmaceuty posiadającego uprawnienia do kierowania placówką.

Oczywiście wszechogarniająca panika. Co zrobić ? Jak funkcjonować – zapytasz.

Odpowiadam przewrotnie (i nie tylko ja) – zamknąć kilka tysięcy aptek. Bo właśnie tyle nie ma wymaganego, zgodnie z wyrokiem, personelu.

Jeden wyrok. Wróć, jedna jaskółka, wiosny nie czyni. Wyrok wiąże w indywidualnej sprawie.

Są oczywiście uchwały powiększonych składów Naczelnego Sądu Administracyjnego mające moc zasad. Nie o tym jednak miało być.

Proszę zwróć uwagę, że istnieją rozwiązania, które już funkcjonują, a Inspekcja zazwyczaj podchodziła do sprawy racjonalnie. Choć wyrok może stanowić zachętę do zmiany stanowiska WIF w tej kwestii.

Przecież w przypadku nieobecności kierownika apteki trwającej dłużej niż 30 dni musisz wyznaczyć osobę na jego zastępstwo, która spełnia wymagania właśnie dla kierownika. Fakt zgłaszasz do Inspekcji. Jednak w przypadku nieobecności krótszej, przejściowej wystarczy zastępstwo magistra.

Powiadomienie między innymi zawiera:

1) imię i nazwisko kierownika apteki;

2) imię i nazwisko osoby zastępującej kierownika apteki;

3) informacje o spełnieniu przez osobę, o której mowa w pkt 2, wymagań określonych w art. 88 ust. 2 ustawy.

Przepisy dopuszczają działanie apteki przez okres 30 dni bez obecności magistra spełniającego wymogi na kierownika apteki. Apteka może funkcjonować w czasie obecności w aptece magistra nie posiadającego odpowiedniego stażu.

Artykuł 92 wskazuje tylko ust. 1 art. 88 prawa farmaceutycznego, w którym jest mowa o kwalifikacjach farmaceuty wynikających z ustawy o izbach aptekarskich.

Kontrole Inspektoratów, które próbowały zakwestionować właściwe obsadzone zastępstwo kierownika przez magistra kończyły się bez ciągu dalszego.

Jeden z moich Klientów podczas rutynowej kontroli otrzymał uwagi co do zastępstwa podczas nieobecności kierownika przez magistra farmacji, który nie miał odpowiedniego stażu.

Sporządziłem odpowiednie pismo i Inspekcja musiała argumentację uwzględnić 😉 Nie zawsze oczywiście bywa tak kolorowo. Inspektoraty są różne…

Warto zachować zdrowy rozsądek. Tym bardziej, że sama NIA uspokaja. Stanowisko znajdziesz tu.

Czy jesteś gotowy na dyrektywę fałszywkową?

Adam Szurpicki            17 lutego 2019            Komentarze (0)

Jeżeli wieżyć doniesieniom medialnym sprzed kilku dni, 20-30% aptek jeszcze nie została podłączona do systemu. Prawdopodobnie nie otrzymała korespondencji z  kluczami i hasłami umożliwiającymi takie podłączenie.

Wbrew pozorom apteki są technicznie przygotowane ! Przynajmniej moi Klienci. Zakupili skanery 2D i mają niezbędne oprogramowanie.

W ubiegły weekend (9 lutego 2019 r.) weszły w życie przepisy dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Oczywiście w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów.

Pisałem także o tym na moim drugim blogu.

Co do podstawowych zasad:

Ogólną zasadą w kompleksowym systemie weryfikacji powinno być wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora z systemu baz na końcu łańcucha dystrybucji, czyli w momencie dostarczenia pacjentowi produktu leczniczego. Niektóre opakowania produktów leczniczych mogą jednak ostatecznie nie zostać dostarczone pacjentowi, a zatem niezbędne jest zapewnienie wycofania ich niepowtarzalnych identyfikatorów w innym punkcie łańcucha dystrybucji. Jest tak w przypadku produktów, które m.in. mają być wysłane poza granice Unii, są przeznaczone do zniszczenia, wymagane jako próbki przez właściwe organy lub które zostały zwrócone i nie mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży. (punkt  22 rozporządzenia)

Warto także pamiętać o punkcie 24 rozporządzenia:

Weryfikacja autentyczności niepowtarzalnego identyfikatora jest nie tylko potwierdzeniem autentyczności produktu leczniczego, ale również stanowi informację dla osoby wykonującej weryfikację o tym, czy produkt jest w terminie ważności, czy został wycofany lub czy zgłoszono jego kradzież. Osoby upoważnione lub uprawnione do dostarczania pacjentom produktów leczniczych powinny sprawdzać autentyczność niepowtarzalnego identyfikatora i wycofywać go w momencie dostarczenia pacjentowi produktu leczniczego, tak aby mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji dotyczących produktu i uniknąć dostarczenia pacjentowi produktów przeterminowanych, wycofanych lub zgłoszonych jako kradzione.

Ważne są także poniższe zapisy:

W niektórych państwach członkowskich osoby upoważnione lub uprawnione do dostarczania pacjentom produktów leczniczych mogą otwierać opakowania produktu leczniczego w celu dostarczania pacjentowi części tego opakowania. (punkt 26)

Skuteczność kompleksowego systemu weryfikacji w zapobieganiu dostarczaniu pacjentom sfałszowanych produktów leczniczych zależy od systematycznej weryfikacji autentyczności zabezpieczeń i następującego po niej wycofania niepowtarzalnego identyfikatora dla każdego dostarczonego opakowania, tak aby niepowtarzalny identyfikator nie mógł być ponownie wykorzystany przez fałszerzy. Ważne jest zatem zapewnienie, aby takie działania, jeżeli nie będą możliwe w momencie dostarczenia pacjentowi produktu leczniczego ze względu na problem techniczny, były przeprowadzane w najszybszym możliwym terminie. (punkt 27)

Niby to literalne, suche  przepisy, a  jednak warto o tym pamiętać !

Sprzedaż wysyłkowa – co może świadczyć o niedozwolonej reklamie apteki?

Adam Szurpicki            30 stycznia 2019            Komentarze (0)

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie podmiot prowadzący aptekę z prośbą o pomoc przy odwołaniu od decyzji WIF.

Jeśli prowadzisz sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wiesz, że Inspektoraty podchodzą restrykcyjnie do reklamy.  Każdy przejaw Twojej inwencji w dotarciu do potencjalnych klientów, który nie mieści się w modelu Inspekcji jest piętnowany.

Musisz wiedzieć, że coraz częściej Inspektoraty kwestionują możliwość korzystania z wsparcia różnych portali np. allegro.

Ostatnio wszczynane były kontrole i prowadzone postępowania dotyczące prezentowania produktów z wykorzystaniem porównywarki: www.ceneo.pl.

Organy Inspekcji wskazywały, że samo nawet oferowanie produktów na portalu jest zakazaną reklamą apteki.

Zaznaczam, że portal wprowadzał obostrzenia odnośnie kont użytkownika dla aptek. Nie było możliwości prowadzenia np. kampanii reklamowych. Możliwe jest przedstawienie oferty danego asortymentu. Nie istnieje nawet możliwość np. wyróżnienia ofert.

Oprócz nakazu zaprzestania reklamy, Wojewódzki Inspektor nakłada jednocześnie kary pieniężne.

Zwróć uwagę, że kwintesencją prowadzonej sprzedaży na odległość jest widoczność. Jeśli apteka informuje wyłącznie o podstawowych danych i nigdzie nie ma możliwości ich zamieszczenia, mija się to z celem prowadzenia sprzedaży wysyłkowej. Nie mówiąc już o niemożliwości informowania o cenach oferowanych produktów.

Niewątpliwie jeśli do kontroli twojej działalności dojdzie musisz zwracać uwagę na działania organów, składać odpowiednie wyjaśnienia i ewentualne zastrzeżenia na piśmie do protokołu kontroli.

To ważne. Jeśli tego nie zrobisz, ciężko Ci będzie skutecznie powoływać się na pewne okoliczności przy odwołaniu od decyzji.

Rzecz najważniejsza, warto w takich sytuacjach złożyć odwołanie. Tu nie chodzi oczywiście o samą karę, istotna jest możliwość prowadzenia sprzedaży wysyłkowej.

Jeśli tego nie zrobisz pozbawiasz się szansy na dalszą działalność z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. To może Cię wiele kosztować.